Koni nedir?

Bir daire üzerinde yürümek ve bu daire düzleminin dışında bir noktaya dayanmak üzere hareket eden bir doğrunun meydana getirdiği hacim şeklidir. T

epe noktası ile taban düzlemi arasındaki uzaklığa «koninin yüksekliği» denir. Yüksekliği h, taban alanı s ile gösterirsek koninin hacmi şu formülle bulunur: h X s. Tepeden tabana indirilen dikme, taban dairesinin merkezinden geçerse «dik koni», geçmezse «eğik koni» adını alır.

Dik üçgenin bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye, Dik Koni veya Dönel Koni denir. Koniler, tabanlarına göre dairesel koni, eliptik koni gibi isim alır. Dairesel bir dik koninin taban merkezini, tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin ekseni veya yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına koninin ana doğrusu veya apotemi adı verilir.

Taban çevresinin her noktasını tepeye birleştiren doğru parçalarının meydana getirdiği yüzey, koninin yanal yüzeyi adını alır. Yanal yüzeyin alanı, taban çevresi ile apoteminin çarpımının yarısına eşittir. Bir dairesel dik koninin hacmi de, taban alanı ile yüksekliğin çarpımının üçte biri alınarak elde edilir. Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Dik koni

Dik koni ise,koninin özel bir formudur. Dik bir üçgenin,herhangi bir dik kenarı etrafında döndürülmesiyle elde edilen koniye dik koni ya da dönel koni denir. Koniler tabanlarına göre isimlendirilirler. Örneğin,eliptik koni, dairesel koni gibi. Dik bir koninin taban merkezini tepe noktasına birleştiren doğru parçasına, bu koninin yüksekliği denir. Taban çevresinin herhangi bir noktasını tepeye birleştiren doğru parçasına ise o koninin ana doğrusu ya da apotemi denir. Taban çevresinin her noktasını tepeyle birleştiren doğruların oluşturduğu yüzeye ise koninin yanal yüzeyi denir.

koni

Taban yarıçapı r, ana doğrusunun uzunluğu a olan bir koninin yanal yüzeyinin alanı = ?·r·a olur. Dik bir koninin hacmi de,taban alanı ile yüksekliğinin çarpımının üçte biri alınarak elde edilir. Herhangi bir koni eğer,tabana paralel olarak bir düzlemle kesilirse,düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni olarak adlandırılır. Bir dönel koninin düzlemlerle arakesitine, konikler adı verilir. Herhangi bir koni, tabana paralel bir düzlemle kesilirse, düzlemle taban arasında kalan kısma kesik koni denir.

Sözlükte "koni" ne demek?

1. Tabanı dairesel ya da elips biçimde olan ve yukarıya doğru daralarak sivrileşen cisim; koni biçiminde olan.
2. Durağan bir noktadan geçen ve kapalı bir eğriye dayanarak devinen bir doğrunun çizdiği yüzey, mahrut.

Cümle içinde kullanımı

Şeker külahı, topacın alt bölümü, yontulmuş kurşun kalemin ucu koni biçimindedir.

Koni kelimesinin ingilizcesi

n. cone
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç