Know how nedir?

Bir firmanın kendi imalat ve işletme yöntemlerini, aynı iş kolunda çalışan ya da çalışmaya hazırlanan bir başka kuruluşa açıklaması olayıdır.

Know how, bilgi satışı ya da kiralanması niteliğinde olabilir. Bilgi satışı, imalat ya da işletme yöntemlerinin açıklanmasıyla bir defada tamamlanmış bir akit niteliğini taşıyabileceği gibi; ileride gerçekleştirilecek yeniliklerin öğretilmesini de gerektirebilir.

Know how, bilgiyi satın alan ya da kiralayan kuruluşa yararlanma olanaklarını fiilen hazırlamayı hedefler. Know-how, tam Türkçe karşılığı olmasada birşeyi yapabilme bilgisi olarak ifade edilebilir. Pek çok teknolojik ürün geliştiren şirket, kendileri içinde gizli tuttukları bilgiler için bu kelimeyi kullanırlar.

Bir üründen ya da yöntemden en kolay ya da en verimli biçimde yararlanmayı sağlayan bilgi, "know-how" veya "ticari sır" olarak tanımlanmaktadır.Ekonomik bir değer oluşturan bu bilgi, lisans anlaşması yoluyla ya da buluş sahibinden doğrudan veya onun aracılığıyla üçüncü kişilerden öğrenilebilir.

Ticari sır olarak ek gizli bilgi eğer bir patentle bağlantılı bir bilgi ise anlaşmada sır olarak saklanma süresi patentin süresi ile eş tutulabilir.Sunulan ek gizli bilgi, eğer kendi başına bir ticari kazanç kaynağı ise, onu gizli tutacak önlemler alınabildiği ve eldeki koşullar buna olanak sağladığı sürece sonsuza kadar saklanabilir. Günümüzde ticari sır oluşturan bir bilgi, örneğin bir bilgisayar kaynak kodu, biyokimyasal bir formül, ya da teknik bir şema, bir şirket
için tüm üretim biriminin değerinden daha üstün olabilmektedir.

Know-How ile Patent arasındaki fark nedir?

Patent yasalarında genel olarak geçerli kural, söz konusu buluşunvtam olarak ve açık biçimde yazılmış bir tarifnamesinin, patent almak için yapılan başvuru ile birlikte sunulmasıdır. Bu tarifname öylesinevaçık ve ayrıntılı olmalıdır ki, söz konusu sanayi ya da bilim dalında sıradanvbilgi ve becerilere sahip bir kişi, ilgili buluşu elde etmek için gerekli işlemleri tarifnameyi izleyerek gerçekleştirebilsin. Çizim ve resimler bu tarifnameye eklenebileceği gibi, işlemlerin hangi koşullarda yürütüleceğinin bile açıklanması zorunlu olabilir.

Sağlanan bütün bu bilgilerin de ötesinde söz konusu bilgi, buluşun sanayiye uygulanmasında edinilmiş uzun bir deneyim sonucunda kazanılmış olan teknik uzmanlık bilgisi de olabilir. Bu tür bilgi genelde, buluş için patent başvurusu yapıldığında sunulan tarifnamenin içinde yer almamış olabilir. Çünkü buluşun ilk safhasında yalnızca laboratuvar ya da pilot uygulamalarla kısıtlı çalışılmış ve yeni ek bilgiye henüz ulaşılamamıştır;ya da buluşla ilgili en üst düzeye ulaşıldığında know-how ya da ticari sır olarak adlandırılacak bu yeni bilgi ticari değeri üstün bir unsur olarak ortaya çıkmıştır.

Kelime anlamları

know: bilmek

How: nasıl

Know how ne demek? (Ekonomi)

Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili olarak sahip olduğu belirli bilgi ve becerilere verilen isim. Know - how anlaşmalarıyla firmalar sahip oldukları bu özel bilgi veya beceri tekniklerini yurt içinde veya yurt dışındaki diğer firmalara satar ya da kiralar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç