Klorofil nedir?

Bitkilere yeşil renklerini veren maddedir. Tabiattaki yeşil bitkilerin hepsinde klorofil vardır. İki çeşidi vardır: Klorofil A (Cs3 H72 O5 N4 Mg) ve Klorofil B (C53 H70 Oö N4 Mg). Klorofil, bitkilerde özümleme olayının meydana gelmesini sağlayan bir katalizördür. Bitki havadan aldığı karbon dioksitle topraktan aldığı suyu, klorofilin yardımıyla yaşaması için gerekli besin maddelerinden karbonhidratları meydana getirir. Bu olayda enerji kaynağı güneş ışınlarıdır.

Bitkilerde bulunan klorofil, beş çeşit olup, bunlar a,b,c,d ve e şeklinde adlandırılır. Bunların molekülleri birbirine çok benzer. Damarlı yeşil bitkilerde klorofil a ve b 3/1 oranında bulunur. Diğer klorofiller bu bitkilerde bulunsa bile çok az veya eser miktardadır. Klorofil bitkide kloroplast adı verilen organellerin içinde bulunur. Klorofil a, bakteriler hariç bütün yeşil bitkilerde, Klorofil b, yüksek bitkilerde ve yeşil yosunlarda bulunur. Klorofil d kırmızı yosunlarda, klorofil c kahverengi yosunlarda, diadomlerde ve öğlena gibi bir hücreli kamçılılarda bulunur. Yaptığı iş, fotosentez olayında, karbondioksidin şekerlere ve diğer bitki maddelerine redüksiymunda kullanılan ışık enerjisini emmektir (absorblamaktır).

Klorofil a, dalga boyu 662 milimikron, klorofil b ise dalga boyu 654 milimikron olan ışığı absorblarlar. Klorofil a’nın formülü C 55 H 72 O 5 n 4 Mg olup dört tane pirrol halkasına sahiptir. Ortada, Mg pirrol halkasındaki azotlar ile çekirdek teşkil etmiştir. Pirrol halkaları birbirlerine karbon köprüleriyle bağlanmışlardır. Böylece büyük bir halka meydana gelmiştir. Klorofil b’nin molekülünün kapalı formülü C 55 H 70 O 6 N 4 Mg’dir. Açık formülü klorofil a’dan biraz farklıdır. Klorofilin meydana gelmesi için ışık şarttır. Bazı fıstık çamı, eğrelti otları gibi bitkiler karanlıkta da yeşilliklerini korurlar.

Sözlükte "klorofil" ne demek?

1. Güneş ışığını soğurarak bitkilerde karbon özümlemesini sağlayan ve bitkilere yeşil rengini veren madde.

Cümle içinde kullanımı

Yeşil alanların, parkların, koruların klorofili kirli havayı süzer, temizler.
- H. Taner

Klorofil kelimesinin ingilizcesi

n. chlorophyll
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç