Kitle iletişim nedir?

Kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek  biçime getirilmesine "kitle iletişimi" denir. Kitle iletişimi, Türkçede "kitle haberleşmesi" şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur.

Kitle iletişimde belirli bir kaynaktan hedef kitleye mesajların tek yönlüolarak gönderilmesi söz konusudur.

Bu iletişimde alıcının kimliği ve mesajı algılayıp algılamadığı ya da nasıl algıladığını öğrenmekte güçlükler vardır. Alıcının mesaj algılama ve anlamlandırma biçimi ile mesajı aldığı ortamın şartları kitle iletişim sürecini etkilemektedir.

Kitle iletişim araçları nedir?

Kitle iletişiminin sağlanmasında önemli rol oynayan iletişim araçlarına "Kitle iletişim araçları" denir. Kitle iletişim araçları, kültürel, ekonomik, eğitim, siyasi, eğlence, haber, gündem gibi birçok kamusal görevi yerine getirerek toplumda bir güç unsuru olmuştur.

Kitle iletişm araçlarının amacı

Kitle iletişim araçlarının amacı, düşünce, fikir ve haberleri  kısa sürede geniş kitlelere ulaşmaktadır.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

1. Posta

2. Telgraf

3. Telefon

4. Fax

5. Gazete

6. Televizyon

7. Radyo

8. Uydular

9. Bilgisayarlar

Kitle iletişiminin amaçları

1. Haber ve bilgi vermek,

2. Eğitmek,

3. Eğlendirmek,

4. Halkı bilinçlendirmek,

5. Kişileri yaşadıkları toplumun bir parçası haline getirme,

6. Kültürün nesilden nesile geçişine ve gelifşmesine katkı sağlama,

7. Dış dünyayı görmemizi sağlama,

8. Eşya ve hizmetlerin tanıtılmasına, satılmasına yardımcı olma.

Kitle iletişim araçlarının oluşum aşamaları

1. İşaretlerle iletişim,

2. Dilin gelişimiyle iletişim,

3. Yazının icadıyla iletişim,

4. Baskı makinesinin icadıyla basılı materyallerle iletişim,

5. Kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle kitle iletişimidir.

Kitle iletişim araçlarının özellikleri

1. Kitle iletişim araçları, sosyal statüsüne göre herhangi bir farklı yaklaşım oluşturmadan çok sayıda insana aynı iletiyi, aynı anda ulaştırabilmektedir.

2. Kitle iletişim araçları, yayınları ile belirli bir süreklilik ve düzenlilik (yayın periyodu) gösterir.

3. Kitle iletişim araçları, sürekli ve düzenli yayınları ile toplumda kendilerine karşı bir talebin oluşmasına neden olurlar; bu talep, zamanla alışkanlığa, hatta ihtiyaca dönüşür.

4. Kitle iletişim araçları ile aktarilan iletiler, belge niteliği ve değeri taşıdığı için inandırıcılık ve alıcıyi ikna etme özelliğini de kazanmaktadır.

5. Özellikle radyo ve televizyon, iletiyi olay anında aktarabilme özelliğine sahiptir.

6. Kitle iletişim araçları ile gerçekleşen iletişim sürecinde, geri besleme imkani yoktur; bu nedenle, alıcının tepkisi anında ölçülememektedir.

Günümüzdeki en etkili kitle iletişim araçları hangileridir?

Günümüzdeki en etkili kitle iletişim araçları Televizyon ve İnternet'tir.

Kitle iletişim araçlarının önemi

Kitle iletişim araçları, halkın sosyalleşmesinde, siyasal ve sosyal kararlara varmasında, günlük bilgi ihtiyacını karşılamasında önemli rol oynar. Kitle iletişim araçlarının, toplumun siyasal yönden olgunlaşmasında, demokratik davranışı ve temel hakları içselleştirerek karar verme sürecinde, doğru etkilenmesinde büyük bir önemi vardır. Kitle iletişim araçlarının ülke ve dünya sorunları hakkında kamuoyuna bilgi vermesi ve bu konulardan hangisinin kamuoyunda önceliğe sahip olması gerektiği konusunda etkili olduğu görüşü kabul edilmektedir. Toplumda, kitle iletişim araçlarının gündemine aldığı, büyük ağırlık ve yer verdiği konular önemli olarak algılanmaktadır.

Dış bağlantılar

İletişim nedir?

Yorumlar

cerennur 06.01.2019
çok teşekkür ederim
Cevapla
Hatice 05.10.2017
Çok teşekkürler çok işime yaradı Türkçe ödeviydi????
Cevapla
emre gemi 20.09.2017
çok teşekkürler çok işime yaradı??????
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç