Kitle nedir?

Kitle insan topluluğu anlamına gelmektedir.

Kitle iletişim nedir?

Kitle iletişim araçlarını kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek  biçime getirilmesine "kitle iletişimi" denir. Kitle iletişimi, Türkçede "kitle haberleşmesi" şeklinde ifade edilir. Kitleler ise toplumun bütününü veya bir bölümünü kapsayan ve etkileyen bir güç unsurudur. Kitle iletişimde belirli bir kaynaktan hedef kitleye mesajların tek yönlüolarak gönderilmesi söz konusudur.

Kitle iletişim araçları nelerdir?

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yaygın olarak kullanılan kitle iletişim araçlarıdır. Bu araçlar düşlünce ve haberleri çok kısa zamanda geniş kitlelere duyurmak için belli aralıklarla ya da sürekli olarak yayın yaparlar. iletişim teknolojisindeki yeni gelişmeler (uydu yayınları, kablolu yayınlar ve şifreli yayınlar ile bilgisayar teknolojisi) kitle ileşimini daha yaygın ve daha karmaşık hale getirmişltir.

Halkla ilişkilerde hedef kitle

Halkla ilişkiler çalışmalarında, tüm iletişim çalışmalarında olduğu gibi, hedef kitle çok önemlidir. Amaçları iyi belirlenmiş iletişim çalışmalarının ulaştırılacağı kitlenin doğru yöntemlerle belirlenmesi hedeflenen iletişimin etkinliğini artıracaktır. Birçok iletişim kampanyasının hedef kitle belirleme yöntemleri ile yapılmaması nedeniyle önemli iletişim kayıpları gerçekleşmektedir.

Profili ve kişisel özellikleri, sosyal yapısı, satın alma davranışları iyi belirlenmiş bir hedef kitleyi anlamak ve ihtiyaçlarına yönelik iletişim çözümleri üretmek daha kolay olacağı gibi başarının da en önemli anahtarlarındandır.

Sözlükte "kitle" ne demek?

1. Kütle, yığın, küme.
2. İnsan topluluğu.

Kitle kelimesinin ingilizcesi

n. mass, massif, push
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç