Kinetik enerji nedir?

Hareket eden cisimlerin sahip olduğu enerji şekli. Bir cismin kinetik enerjisi ne kadar büyükse cisim o kadar büyük iş yapar.

Hız, reltaif (bağıl, izafi) bir büyüklüktür. Mesela, yukarı fırlatılan bir roket belirli bir kinetik enerjiye sahiptir. Yukarı hareketi sırasında hızı azaldığından kinetik enerjisi azalır, ancak yükseklik kazandığından potansiyel enerjisi fazlalaşır. sürtünme ile olan kayıplar gözönüne alınmazsa, toplam enerji sabit kalır. Bu durum, enerjinin korunumuna bir örnektir.

Kütlesi m, hızı v olan bir cismin sahip olduğu kinetik enerji m kütleli bir cisim hem dönüyor, hem de öteleme hareketi yapıyorsa (doğrusal olarak hareket ediyorsa) bu cismin sahip olduğu kinetik enerji burada, I, cismin atalet (eylemsizlik) momenti, ¥ ise açısal hızdır. Mesela; bir dönen silindirin (diskin) atalet momenti yani hem dönen hem de ötelenen diskin kinetik enerjisi, sadece ötelenen diskin kinetik enerjisinin iki katına eşittir.

Durgun haldeki veya duran cisimlerde kalan potansiyel enerji, harekete geçtikleri anda kinetik enerjiye dönüşmektedir. Davranış etmeye başlayan bir otomobilin durduğu zamanki potansiyel enerjisi, kinetik enerjiye dönüşmektedir. Sürati arttıkça kinetik enerjisi de artmaktadır. Kinetik enerji joule simgesiyle temsil edilmektedir. Davranış eden cisimler bu özelliklerinden dolayı, iş yapabilme kabiliyeti taşırlar. Bundan dolayı, değişik kütlelerdeki cisimlerin kinetik enerjileri de değişkenlik göstermektedir.

Örneğin, davranış halindeki bir kamyonla bir otomobilin kinetik enerji oranları farklıdır. Kütlesi itibariyle ek olarak büyük bir kinetik enerjiye sahip kalan kamyonla ek olarak az kütleye sahip kalan araba çarpıştıklarında, otomobildeki hasar oranı kamyona yönelik ek olarak çok olmaktadır. Yabancı bir açıdan bakılacak olursa, birçok ek olarak çabuk yol alan yani davranış eden otomobillerdeki hasar oranı ek olarak da çok olmaktadır.

Su durgun durumdayken potansiyel bir enerjiye sahiptir, ancak su davranış halindeyse kinetik enerjiye sahiptir. Suyun davranış durumunda olmasından dolayı, bu kinetik enerjisinden yabancı enerjiler elde edilebilmektedir. Örneğin, suyun hidroelektrik santrallerinde türbinlere yönlendirilmesi ve bunları döndürmesi sonucu olarak davranış enerjisi elde edilmekte, ek olarak bir sonra da elektrik kullanımı enerjisine dönüşmektedir.

Sözlükte "kinetik enerji" ne demek?

1. Devinim durumunda olan cismin enerjisi; bir cismin devinmesini sağlayan ya da devinen cisimlerde bulunan enerji.

Kinetik enerji kelimesinin ingilizcesi

kinetic energy

Yorumlar

616881 26.11.2019
I am really happy I found this site! for sharing expert knowledge. Your vast amount of knowledge is so a boost and will facilitate us with my hobby. I am one hundred percent impressed with the expertise that you have on this site. It is obvious how good everyone has understood branches of knowledge. I bookmarked this web page and will returning for related articles. You my masters are the best perfectionists. I accidently found the expert knowledge that I had already searched everywhere and simp
Cevapla
DAHA KISA OLSA İYİ OLURDU 18.01.2017
KISA OLUN YETER ARTIK
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç