KGK nedir?

KGK Kamu Gözetimi Kurumu'nun kısaltmasıdır. Kamu gözetimi, genel olarak bağımsız denetim faaliyetlerinin mevcut yasal düzenlemelere uygunluğunun ve bu faaliyetlerin standartlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin, meslekten bağımsız, kamu yararını ön planda tutan bir kurum tarafından çeşitli uygulamalarla kontrol edilmesidir.

KGK'nın temel amacı nedir?

Bu yönetmeliğin amacı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun hizmet birimlerinin kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

Bu yönetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun teşkilat ve görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname' nin 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

KGK' hizmet birimleri nelerdir?

1. Standartlar Daire Başkanlığı

2. Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı.

3. Gözetim ve Denetim Daire Başkanlığı.

4. Bilgi Sistemleri Yönetimi Daire Başkanlığı.

5. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı.

6. İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

7. Kurumun muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin her türlü iş ve işlemleri ise Hukuk Müşavirliği tarafından yerine getirilir.

KGK (kesintisiz güç kaynağı) nedir?

Elektrik yükünün bağlı bulunduğu şebekede meydana gelen veya gelebilecek olan gerilim dalgalanmaları, (çöküntüler, yükselmeler, ani değişikler), harmonikler, kısa veya uzun süreli kesintiler v.b. durumlarda değişimlerden cihazları olumsuz şebeke koşullarından koruyan ve ACkesintisi sırasında enerji sağlayarak bilgi aktarma işlemlerinin devamlılığına imkan veren bir cihazlardır.

KGK 'ların işlevinin anlaşılmasındaki en büyük yanlışlardan biri jeneratörlerle karıştırılmalarıdır. KGK' ların kullanım amaçları elektrikler kesildikten sonraki 5-10 dakika içinde açık dosyaları kapatmak ve saklamak veya acil işlemleri tamamlamak için kullanıcıya zaman kazandırmaktır.

KGK' lar jeneratörler gibi uzun süreli enerji sağlamazlar ve kullanım amaçları da zaten bu değildir.

KGK'lar neden önemlidir?

Ülkemiz enerji bakımından oldukça sorunlu bir ülkedir. Artık eskisi kadar sık elektrikkesintileriyle karşılaşmasak da uzun süreli yüksek veya düşük gerilim, ani voltaj sıçramaları ve frekans değişimleri gibi sorunlarla sık sık karşılaşmaktayız.

kgk

KGK şebekede meydana gelen parazitleri süzer ve kritik yükü etkilemeyecek hale getirir. Böylece yük şebekede oluşan her tür elektriksel gürültüden temizlenmiş enerjiyle beslenir. Cihazın içinde bulunan eviriciden elde edilen parazitlerden arındırılmış, voltajı ve frekansı kararlı AC gerilim kritik yüke aktarılır. Böylece kritik yükün şebekedeki tolerans sınırları içindeki gerilim ve frekans değişimlerinden etkilenmesi önlenmiş olur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç