Kesirler nedir?

Kesir; Matematikte bir birimin bölündüğü eşit parçalardan biri veya bir kaçına ve a/b şeklinde yazılabilen ifadelere denir.

Kesir çizgisi nedir?

Kesirler gösterilirken ortaya çizilen çizgiye denir.

Pay nedir?

Kesir çizgisinin üstünde kısma pay denir.

Payda nedir?

Kesir çizgisinin altındaki kısma payda denir.

Kesirlerin çeşitleri

1. Basit kesir

2. Birleşik kesir

3. Tam sayılı kesirler

Basit kesir

Payı paydasından küçük olan kesirlere denir.

Basit kesir örnekleri

1/2, 2/3, 5/9, 4/5, 12/100, 16/50

Birim kesir

Payı 1 olan basit kesirlere birim kesir denir.

Birim kesir örnekleri

1/2, 1/3, 1/9, 1/100, 1/50

Birleşik kesir

Payı paydasına eşit veya payı paydasından büyük olan kesirlere denir.

Birleşik kesir örnekleri

3/2, 5/3, 10/9, 8/5, 102/100, 516/50

Tam sayılı kesirler

Bir tam sayı ve bir basit kesir ile ifade edilen kesirlere denir.

Tam sayılı kesir örnekleri

3 tam 1/2, 5 tam 10/5, 8 tam 2/4, 2 tam 1/100

Kesirlerin okunuşu

1/5 kesri 1 bölü Beş yada Beşte Bir diye okunur.

5/6 kesri 5 bölü Altı yada Altıda Beş diye okunur.

Tam sayılı kesirler ise önce tam kısmı okunur şöyle ki 1 Tam 3 bölü Yedi,  5 Tam 1 bölü Yüz şeklinde.

Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirme

Bir tam sayılı kesiri bileşik kesre dönüştürürken kesrin paydası ile tam sayı çarpılır ve bulunan sonuca kesrin payı eklenerek paya yazılır.

Örnek; Kesrimizi 5 tam 3/2 olsun bunu bileşik kesre çevirelim Tam kısım ile Payda kısmı çarpılır ve Pay ile toplanır ve paydaya bölünür. Yani (5*2)+3/2 o da 13/2 bulunarak gerçekleştirilir.

Bileşik kesri tam sayılı kesire çevirme

Bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken kesrin payı paydasına bölünür, bu bölme işlemindeki bölüm tam kısma, kalan paya yazılır, payda ise değiştirilmeden aynen yazılır.

Örnek; Kesrimiz 14/4 olsun.14'ü 4'e bölersek kalan 2, bölüm ise 3 bulunur. Bölüm kısmındaki sayı kesrin tam kısmını oluşturur yani. Kalan kısmı payı, bölen kısmıda paydayı oluşturu yani kesrimiz  3 tam 2/4 olur.

Dış bağlantılar

Kesir nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç