Kelime nedir?

Anlamı veya görevi bulunan ve tek başına kullanılabilen ses veya sesler topluluğuna kelime denir.

Kelimeler anlamlı veya görevli dil birlikleridir. Kelimelerin genellikle anlamları vardır. dışarıda bir varlığı, bir nesneyi bir hareketi karşılarlar. KelimeninTürkçe karşılığı sözcüktür ve daha sık bu haliyle kullanılmaktadır okuduğumuz veya duyduğumuz zaman o varlık veya hareket gözümüzün önünde canlanır: Kitap, daktilo, koyun, kuzu, cetvel, koşmak , yazmak…

Ancak, anlamı bulunmayan kelimeler de vardır: gibi, ile , ve , için , fakat, ama, kadar vb. Bunların anlamları yoktur ve hiç bir varlığı veya hareketi karşılamazlar. Cümlede anlamlı kelimelerle birlikte kullanılırlar. Onların manalarına yeni ifadeler katarlar: Aslan gibi, onun için gelmiştim, sabaha kadar ağladı örneklerinde olduğu gibi.

Kelimelerin manaları, esas itibariyle, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalara dayanır. Kelimeler canlı cansız varlıkları, kavramları, hareketleri ve onların hallerini karşılar ve temsil ederler. Kelimelerin manalarını teşkil eden bu karşılama ve temsil ses ve ses toplulukları ile varlıklar arasında bir uyma, bir birleşme bulunmasındandır.

Sesle nesne arasındaki bu uymayı, bu birleşmeyi, bu birbirini karşılamayı her millet kendisine göre yapmış, böylece ayrı ayrı dillerde aynı nesneler ayrı ayrı ses veya ses toplulukları ile karşılanmışlardır. Nesnelerin bu şekilde ses veya ses toplulukları ile karşılanışı, gizli antlaşmalara dayanmakladır. Fakat bu gizli antlaşmaların mahiyeti ve sebepleri belli değildir.

Yani sesle nesne, kelimelerle manaları arasında mevcut uygunluk önceden kabul edilmiş ve kökleşmiş bir birleştirme dışında her hangi bir münasebet ifade etmemektedir. Mesela taşa niçin taş, yola niçin yol, ata niçin at denmiştir, bilinmez, taş, yol, at kelimeleri ile karşıladıkları varlıklar arasında önceden öyle kabul edilmiş olma dışında belli bir sebebe dayanan her hangi bir münasebet yoktur.

Bu hususta yalnız tabiat taklidi kelimeler istisna teşkil ederler. Tabiattaki sesleri taklit suretiyle ortaya çıkmış kelimelerde sesle nesne, kelime ile mana arasında önceden öyle kabul edilmiş olmak dışında mantıki bir münasebet vardır. Çünkü böyle kelimeler seslerin taklidine dayandıkları için nesne sesle değil, ses sesle karşılanmıştır. Tabiattaki seslerin dildeki ses toplulukları, yani kelimelerle aynen karşılanması şüphesiz mümkün değildir.

Onun için tabiat taklidi kelimelerle karşılıkları arasında tam bir ses ayniliği olduğu düşünülemez. Arada sadece bir benzerlik, nesnenin sesini hatırlatan bir ses yakınlığı bulunur. Fakat bu benzerlik ve yakınlık tabiat taklidi kelimelerde sesle nesne, kelime ile mana arasında diğer kelimelerde bulunmayan mantıki bir münasebetin mevcut olduğunu göstermeğe kafidir.

Bu mantıki münasebet bazı tabiat taklidi kelimelerde de zamanla unutulabilir. O zaman bu kelimeler de diğer kelimeler gibi manası ile mantıki hiç bir münasebeti olmayan bir duruma düşerler. Fakat bu az görülen bir haldir ve tabiat taklidi kelimelerde kelimenin sesi umumiyetle karşıladığı nesnenin sesini andırır: şırıltı, hışırtı, fısıltı gibi.

Sözlükte "kelime" ne demek?

1. Sözcük.

Cümle içinde kullanımı

Gazetedeki hareket kelimesinin altını çizdi.
- Sait Faik Abasıyanık
Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır.
- O. V. Kanık

Kelime kelimesinin ingilizcesi

adj. wordy
n. word, vocable
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç