Kds nedir?

Kds'nin açılımı "Karar destek sistemleri" dir.

Kurum ve kuruluşlar her gün binlerce veri toplamaktadır bu verilere ulaşılması ve analiz edilmesi gerekmektedir. Ve bu veri bütünleri içerisinde  istenilen veriyi bulmasında ve yöneticilerin karar almasında kolaylık sağlamak amacıyla bazı bilgisayar tabanlı sistemler geliştirilmiştir. Bu interaktif ve bilgisayar tabanlı sistemlere "Karar destek sistemleri" denir.

Kds verileri ve modellerin etkin kullanımını sağlayarak karmaşık problemlerin çözümüne katkıda bulunurlar.

Kds'leri;

1. Yöneticilerin karar vermede yardımcı olacak veriye ulaşmasına ,

2. Verinin özetlemesine,

3. Verinin analiz edilmesine,

4. Karmaşık problemlerin çözümüne yardımcı olur.

Kds'ler tüm kuruluş çapında geniş kullanıcı gruplarını destekleyen bağlantılı veri ambarları olabileceği gibi , tek bir yöneticinin masasında yüklü birprogram da olabilir . Başarılı bir Kds tasarlamak ve hayata geçirmek için en önemli kriter ne çeşit bir sistem inşa etmeye çalıştığımızı iyi bilmek yani hedefleri ve ihtiyaçları doğrultusunda analizi yapabilmek için gereken bilgilerin operasyonel sistemde güncel olarak beslenmesi gerekir.

Karar Destek Sistemleri bir çok değişik sistem , araç ve teknolojiyi kapsar. Kds terimi teknoloji boyutundan bakıldığında OLAP teknolojisi olarak ifade edilebilir .
Karar Destek Sistemlerinde önemli olan bilgiye dayalı bir sistem yaratmaktır .

Karar almanın önemi

Günümüz iş dünyasındaki ortam oldukça karmaşık hale gelmiştir. Bu karmaşıklık kararların yeni bir usül ile ve çoğunlukla grup ortamlarında alınmasını gerektirmiştir.Takım çalışmasıve grup kararı alma bütün karar alma işlemleri içerisinde en önemli kriterler haline gelmiştir. Bununla beraber karar destek sistemleri gelişmiştir.

Kds'in tarihçesi

Karar destek kavramı iki alandaki araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Bunlar:

1. Carneigie Institute of Technology’de 1950-1960 yıllarında yapılan teorik organizasyonel karar verme çalışmalar.

2. Massachusetts Institude of Technology’de 1960’lı yıllarda yapılan etkileşimli bilgisayar sistemlerinde teknik iş çalışmalarıdır.

Kds'nin bileşenleri

1. Dış Veri,

2. Dökümanlar,

3. İşlem Verisi,

4. Diğer İç Veri,

5. Finans,

6. Pazarlama,

7. Üretim,

8. Kişisel,

9. Veri tabanı,

10. Diyalog,

11. Stratejik Modeller,

12. İşlemsel Modeller,

13. Taktiksel Modeller,

14. Veri inşa modelleri,

15. Model Tabanlı Yönetim

16. Sistemi, Karar Veren

Kds'nin yaptıkları

1. Karar işlemlerini yapısallaştırma2. Tekrarlanan kararlar3. Organizasyonel planlama4. Organizasyonel kontrol5. Kararları otomatikleştirme

6. Analitiksel işi destekleme7. Arkaplandaki veriyi sağlama8. Yürütüceler ve yöneticiler için bilgi9. Ortamı tarama

Kds'nin bileşenleri

Diyalog+Veri+Model= KDS mimarisi

KDS teknolojisi her zaman iyi işlev gören bu üç parçadan oluşmalıdır.

Kds'nin genel yararları

1. Sınanan alternatif sayısında artış

2. İşletmeyi daha iyi anlama

3. Beklenmedik durumlarda hızlı cevap

4. Anında analiz yeteneği

5. Yeni anlayışlar ve öğrenme

6. Gelişmiş haberleşme

7. Kontrol Maliyeti düşürme

8. Daha iyi kararar

9. Daha etkin takım çalışması

10. Zaman tasarrufu

11. Veri kaynaklarını daha iyi kullanma

Kds sistemleri türleri

1. Veri besleme sistemleri

2. Tahmin sistemleri

3. Tercih belirleme sistemleri

4. Senaryo geliştirme sistemleri

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç