Kcal nedir?

Kalori, atmosfer basıncında 1 gram suyun sıcaklığını 1 °C artırmak için gerekli olan enerji miktarıdır.

Kcal ise 1000 kalori demektir. (1 Kcal = 1000 cal) Yiyeceklerin insan vücuduna kazandırdığı enerji miktarı da kalori ile ölçülür ve bu enerji yiyeceklerin yakılması ile açığa çıkar. Yiyeceklerin kalori değeri Kcal(Kilokalori) terimi ile ifade edilir ve ekseriya kilo söylenmeyip sadece kalori olarak belirtilir.

Kalori neyle ölçülür?

Yiyeceklerin kalori miktarını ölçen ve kalorimetre adı verilen alet, bir su tankı ve onun içine batırılmış, yüksek basınçlı oksijen bağlantısı olan çelik bir kaptan oluşan basit bir düzenektir. Kalorisi ölçülecek yiyecek çelik kaba konulur, oksijen verilerek tutuşturulur. yanma bitince kabı çevreleyen sudaki ısı yükselmesi ölçülür. Derece olarak ısı yükselme miktarı ile kilogram olarak suyun ağırlığı çarpılınca sonuç doğrudan (gıda uzmanlarının kullandığı) kalori miktarını verir.

Besinlerin, dokularda yanarak vücudun sıcaklık ve enerjisini sağlama değeri de kaloriyle ölçülür. 1 gr. yağ takriben 9 kaloridir. Kişilerin ortalama günlük enerji tüketimi 2600 takriben kilokaloridir. Dinlenme sırasında bile insan 2000 kilokaloriye eşit enerji harcamaktadır.

Kalori nasıl ölçülür?

Kalorimetri adı verilen bir cihazla ölçülür. Bu cihazda besinlerin yakılması ve açığa çıkan ısının ölçülmesi kaloriyi verir. Bu hesaplamalar sonucu anlaşılmıştır ki karbonhidratlar, protein ve yağlardan elde edilen kalori değerleri sabittir.

1 gr. Karbonhidrat = 4 kalori (kcal)
1 gr. Protein = 4 kalori (kcal)
1 gr. Yağ = 9 kalori (kcal)

Takriben 1925'ten beri kalori, joule terimi ile belirlenmektedir. Enerji birimi olarak kalori, bir tesir elde edecek şekilde bir maddeye ısının verildiği veya eklendiği fen ve mühendislik dallarında ısı miktarını belirlemek için kullanılır. Maddelerin ısı kapasiteleri, erime ve buharlaşma ısıları ve kimyevi değişmeye bağlı reaksiyon ısıları daima kalori terimi ile ifade edilir. Bir kalori yaklaşık 4,184 joule'ye eşittir. Bir insan yaklaşık 4 litre su ile günlük kalori ihyacını karşılar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç