Sözlükte "kavram" ne demek?

1. Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon; tutam, avuç dolusu.
2. Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon.
3. Karınzarı, periton.

Cümle içinde kullanımı

Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır.
- H. Taner

Kavram kelimesinin ingilizcesi

n. concept, notion

Kavram nedir? (Felsefe)

Bilgi edinme süreci içindeki düşüncenin, nesnelerin ayırt edici genel özelliklerini ve ilişkilerini kavramasına yardım eden, yansımanın temel biçimlerinden biri.

Kavram, bir bireyler sınıfını ya da tek bir nesneyi (bireysel kavram) yansıttığı gibi,—» sınıflar içinde bir sınıfı, nesneler sınıfını(genel kavram), onların kalıcı belirgin özelliklerine dayanarak yansıtır. Kavramların, oluşumu, duyumlarla edinilmiş deneyimlerden başlayıp, genel’ in düşüncede imgeleşmesine kadar uzanan karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte kavramlara ulaşılırken, karşılaştırma, analiz, sentez, soyutlama faaliyeti ve genelleştirme gibi bilgi edinme yöntemleri kullanılır. Kavram, duyumlarla edinilmiş deneyimler içinden, mantıksal sınıfların değişmez belirgin özelliklerini ve geneli göz önüne aldığı için, zorunlu olarak soyuttur ve sırf nesnel gerçeği daha derinden kavramak için ondan uzaklaşır.

Dil ile düşünce arasındaki parçalanamaz bütünlüğün sonucu olarak kavram, yalnızca sözcüğün dildeki biçimi içinde var olabilir. Ne var ki, kavram ile sözcük birbiriyle tamamen özdeş değildir kavram, daha çok, sözcüğün anlamlıdır fakat eş anlamlı ve çokanlamlı: sözcükler bulunduğunu da gözden kaçırmamak gerekir.

Kavramın içeriğinin ve kapsamının birbirinden ayırt edilmesi gerekir. Kavramın kapsamı, söz konusu kavrandın içerdiği bireylerin ve sınıfların -nesnel ve belirgin özelliklerin- sınıfını ifade ettiği halde içeriği, söz konusu sınıfa giren kalıcı belirgin özelliklerin toplamını dile getirir. Kavramın kapsamına ilişkin çeşitli ilişkiler, yüklemler mantığı tarafından incelenir.

Kavramlar, pratik deneyimlere dayanırlar ve bilgilerin derin temeli üzerinde gelişip tarihsel bilgi edinme süreci içinde hem içerik, hem de kapsam yönünden önemli ölçüde değişebilirler demek ki, statik şeyler değil, nesnel gerçeğe ve bilgiye uygun olarak, nesnel gerçeği tasarımda olabildiğince aslına-uygun olarak yansıtmak için esnek ve hareketlidirler. Bilgi teorisi, Mantık.

Yorumlar

emre 22.12.2016
anla robot olmadığımı sana
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç