Katip nedir?

Herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişilere katip denir. Katip, yazan, ve usta yazıcı anlamlarına gelen Arapça kökenli sözcüktür.

Katiplik işi bir nevi sekreterlik işidir. Daha çok adliye gibi ortamlarda bu ünvan kullanılır ama gerçekte çalışma alanları sadece adliyeler değil gerekli herhangi bir resmi daire olabilir.

Zabıt katipleri eğer mahkemelerde görevlendirilmiş iseler şu işleri yaparlar; Yeni başlayan katipler yazı hızları daha hızlanıncaya dek kalemde dururlar ve kalemde görev alırlar, genel itibari ile başka birimlerle olan yazışmalara, yeni gelen dava dosyalarını kaydetmeye, tebligatları yazmaya, bunların irsaliyelerini düzenlemeye vb. işlere bakarlar.

Eğer duruşmaya çıkacak kadar hızlı yazı yazıyorlar ise de çoğumuzun televizyonlarda gördüğü gibi Hakim tarafından söylenenleri tutanağa yazmakla görevlidirler. Yargılamalarda olay yeri veya dava konusu durumu değerlendirmek için keşif yapılması gerekiyor ise hakimle birlikte olay yerine giderek keşif yapar ve burada tutanak tutarlar.

Savcılık kaleminde görevli iseler; burada görevli zabıt katipleride aynı mahkemede olduğu gibi, başka birimlerle olan yazışmaları yazmaya, gelen dosyaları bilgisayara kaydetmeye, tebligat çıkarmaya, vs. işlere bakar, özellikle hızlı yazan katipler Savcıların hazırlık soruşturmasında tarafların ifadesi alınırken aynı duruşmadaki gibi savcıların aldığı ifadeleri tutanaklara geçirir.

Ayrıca savcılıkta görevli zabıt katipleri savcı ile birlikte otopsi işlemi yapmak için otopsilere de katılırlar. Herhangi bir suretle başvuru, istek, dilek veya şikayetlerini bildirmek üzere savcılık veya mahkeme kalemlerine gelen vatandaşların ilk muhatapları zabıt katipleridir. İnsanlar hayatın akışı içerisinde, kontrol dışı gelişen birtakım olaylar sonucu, yürütülmekte olan bir soruşturmaya ya da görülen bir davaya taraf olabilmektedir.

Bu durumda, vatandaşların müşteki, mağdur, şüpheli, tutuklu, davalı, davacı vb. sıfatlarla kuruma başvurduğunu, haklarında herhangi bir suretle işlem yapıldığını hesaba kattığımzda, kişide meydana gelebilecek olan ajitasyonun daha da artmasına mani olmak için kişinin eğitim seviyesi, sosyo-kültürel durumunu göz önüne alarak hareket etmek gerekmektedir.

Dolayısı ile problemlerin çözümü için etkili bir iletişim ve akılcı bir davranış tarzını oluşturmak veya geliştirmek de zabıt katibinin görevlerindendir. Zabıt katibi bu rolünü, kendi kişisel becerisi, iş deneyimleri, çalıştığı birimin, amirinin veya kalem mevzuatının tanıdığı yetki çerçevesinde yerine getirir.

Çalıştığı birimin görev ve yetkilerine göre, bir yazı işleri müdürü gözetiminde, yazışmaları yapmak, kayıt tutmak, saklamak, evrak düzenini sağlamak, öncelikli veya süreli işlemleri yerine getirmek, iş akışını sağlamak, dosyalama ve gerektiğinde istenilen herhangi bir dosyaya en kısa sürede ulaşılabilecek bir biçimde arşivini oluşturmak yine zabıt katibinin sorumluluklarındandır.

Dsya tasnifi ve arşivleme işlemlerinde, istenilen dosyanın vakit kaybedilmeden bulunmasını sağlaması ve iş akışında zaman kaybını önlemesi bakımından genellikle nümerik dosyalama sistemi tercih edilmektedir. Düzgün ve eksiksiz bir kayıt ve arşivleme sistemi ileride ihtiyaç duyulacak bilgilerin temini ve kurumun belli zamanlarda ihtiyaç duyacağı yargı alanı ile ilgili birtakım istatistiklerin yapılması ve güncellenebilmesi için mutlak gereklidir.

Katibin görevleri

Ana prensip her Mahkemelerde ve Cumhuriyet Savcılığında iş durumunun gösterdiği ihtiyaca göre bir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar zabıt katibi ve katip bulunur. Yazı işleri müdürü kendisine bağlı kalemleri kontrol ile mükelleftir. Zabıt Katibi ise savcı hakim ve müdür verdiği işleri yapmakla yükümlüdür, görevlendirmeden ise müdür sorumludur.

Kalem teşkilatı genel olarak;

1. Savcılık kalemi.
2. Ceza mahkemeleri kalemi.
3. Hukuk Mahkemeleri kalemi.

Olmak üzere üçe ayrılır. Ancak iş durumuna göre kadastro mahkemesi kalemi,ticaret mahkemesi kalemi adı altında da kalemler kurulabilir.

Katiplik için KPSS Baraj Puanı Kaçtır?

Önlisans, Lisans, Ortaöğretim: 70 Puan ve üzerinde alan herkes başvurabilir

Katiplik için Bilgisayar Sertifikası şart mıdır?

a) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

Katipliğe başvuru için yaş sınırı kaçtır?

Yapılacak olan sınav itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekir.

Katipler genel olarak ne kadar maaş alır?

Katip maaşları ek işlere göre 1600 – 2000 TL arasında değişmektedir.

Klavye sınavları nasıl gerçekleşir?

Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az doksan kelime yazmak.

Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır. Adayların uygulama sınavında yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıkları tespit edilirken; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı, göz önünde bulundurulacaktır.

Sözlükte "katip" ne demek?

1. Yazman1, sekreter1.

Cümle içinde kullanımı

Bir müddet sonra Talat beyin hususi kalemine katip oldum.
- F. R. Atay

Katip kelimesinin ingilizcesi

n. clerk, secretary, amanuensis, pencil pusher, quill driver, scribe, typist
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç