Kat irtifakı nedir?

Kat irtifakı, henüz tamamlanmamış veya başlanmamış olan bir proje üzerinde kat mülkiyeti kurulması hakkı tanınmasıdır.

Herhangi bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına Kat İrtifakı denir.

Kat irtifakı bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarak kurulur. Arsa payı kat irtifakından ayrı olarak devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da geçmez ve başka bir hakla kısıtlanamaz. Arsa payı devredildiği zaman ona bağlı kat irtifakı da kendiliğinden devredilmiş olur.

Kat irtifakı, resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğar. Bu resmi senet tapu sicil müdürlüğünce düzenlenir . Kat irtifakına konu olan arsanın tamamı bir kişiye ait ise resmi senet düzenlenmeyip istem belgesi düzenlenmektedir.

Kat irtifakı alma aşamaları

Ev, dükkan gibi gayrimenkuller projenin inşaat aşamasında satın alınır. Müteahhit tarafından projenin satılan kısmı için kat irtifaklı arsa tapusu verilir. Kooperatif alındığında kat irtifakı yapının bitiş aşamasına gelindiğinde kuralar çekildikten sonra verilir. Arsa üzerinden müteahhitten daire veya dükkan talep edildiği durumlarda arsa sahibine satış yapılmadan zaten mülk kendisine ait olduğu için yalnızca kat irtifakı verilir.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark nedir?

Bir arsanın üzerinde kat mülkiyeti Kanunu'na tabi olarak yapılacak bir inşaatın proje tasdikinden sonra kat mülkiyetine geçişe esas olacak şekilde bağımsız bölümlerin tapu kütüğüne kaydı demektir.

Bir ya da daha çok kişinin, bir yapının belirli bir bölümüne sahip olmasına kat mülkiyeti denir. Diğer bir deyişle, kat mülkiyeti tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayri menkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kurulan bağımsız mülkiyet hakkıdır.

Kat irtifakı ise, yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya ortak malikleri tarafından, kurulan kullanma hakkıdır.

Dış bağlantılar

Kat irtifaklı tapu nasıl alınır

Kat mülkiyetli tapuya nasıl geçilir

Yorumlar

Gökhan 08.03.2016
Kat irtifakı olan bir daire aldığında tapu müdürlüğünce herhangi bir işlem gerekiyor mu yani konut tapusuyla aynı değil mi?
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç