Kapıkulu Askerleri nedir?

Kapıkulu askerleri, Osmanlı devletinin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan askerlere verilen isimdir. Kapıkulu askerleri, eyalet askerleri ve donanma kuvvetleri ile birlikte Osmanlı ordusunun üç ana askeri birliklerinden biridir.

Ulufe nedir?

Kapıkulu askerleri devletten üç ayda bir aldıkları maaşa "Ulufe" denir.

Kapıkulu Askerlerinin Özellikleri

1. Padişaha bağlı aylıklı ve sürekli olarak görev yaparlardı.

2. İstanbul’da ya da sınır boylarındaki kalelerde otururlardı.

3. Devşirme sistemi ile seçilir ve yetiştirilirlerdi.

4. yaya (piyade) ve atlı (süvari) olmak üzere ikiye ayrılırdı.

5. Her üç ayda bir “ulufe” adı verilen maaş alırlardı.

Kapıkulu Askerlerinin Türleri

1. Kapıkulu Piyadeleri

2. Kapıkulu Süvarileri

Kapıkulu Piyadeleri

Kapıkulu askerleri yayalardan oluşan kısmına  "Kapıkulu Piyadeleri" denir.

Kapıkulu Piyadeleri kimlerden oluşur?

1. Acemi Ocağı

2. yeniçeri Ocağı

3. Cebeci Ocağı

4. Topçu Ocağı

5. Top Arabacılar Ocağı

6. Humbaracı Ocağı

7. Lağımcılar

8. Sakalar

Acemi Ocağı

Acemi Ocağı diğer bir ismiyle Acemioğlanlar Ocağı Osmanlı İmparatorluğunda enderun için öğrencileri ve başta piyade kısmı olmak üzere kapıkulu ordusunun ihtiyaç duyduğu askerleri eğitmek için kurulmuştu. Osmanlı devletinin tebası olan halkların gayrimüslim olanlarının ve özellikle Balkanlar'dan 8-18 yaş arasında çocuk ve gençlerin toplanması ile uygulanan devşirme sistemiyle kaynak sağlanan Acemi Ocağı'nda çoğunlukla asker bazen de saraya bürokrat yetiştirilirdi.

Yeniçeri Ocağı

Yeniçeri, Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıftır. Yeniçeriler, Padişah'a bağlı Kapıkulu Ocakları'nın piyade kısmıdır. Yeniçeriler, Osmanlı Devleti'nin sınırlarında yaşayan Yunan, Sırp, Arnavut gibi Hristiyan topluluklardan toplanan yetim çocuklardan oluşmuştur.

Cebeci Ocağı

Ordunun silahlarını hazırlayan ve savaş alanına taşıyan sınıftır. Fatih Sultan Mehmed zamanında kurulmuştur.

Topçu Ocağı

Top döken, topçulukla ilgili malzemeleri hazırlayan ve savaşlarda topları kullanan sınıftır.

Top Arabacılar Ocağı

Osmanlılarda kapıkulu ocaklarının yaya kısmından büyük topları cepheye taşımak için kurulan teşkilat.

Humbaracı Ocağı

Humbaracı Ocağı, Osmanlı İmparatorluğu askeri teşkilatı'nda humbara yapan ve bunu kullanan sınıfın bağlı olduğu ocak. Kumbaracı ocağı da denilmektedir. Humbara, demir veya tunçtan dökülmüş el bombasıdır.

Lağımcılar

Kuşatma altındaki surlarının altından tünel kazarak surları yıkan veya düşmanın açtığı tünelleri kapatan ocaktır.

Sakalar

Osmanlı ordusunun yardımcı kuvvetlerindendir. Görevleri savaşta askerlere içecek dağıtmaktır.

Kapıkulu Süvarileri

Kapıkulu askerlerinin atlı birliklerden oluşan kısmına "Kapıkulu süvarileri" denir.

Kapıkulu Süvarileri kimlerden oluşur?

1. Silahtar

2. Sipahi

3. Sağ Ulufeciler

4. Sol Ulufeciler

5. Sağ Garipler

6. Sol Garipler

Silahtar

Savaşta padişahın yanında durup padişahı korurlardı.

Sipahi

Eskiden Osmanlı ordusunda, tımar adıyla aldıkları vergiye karşılık seferlere katılmak zorunda olan bir sınıf süvari asker bulunurdu. Bunlar akıncılık çapulculuk, karakol hizmetleri görürler ve düşman karşısında yaya askerlerin korunmasını sağlarlardı. Bunlar hafif süvari birlikleri olup ok-yay kullanıp düşman birliklerini yıpratır. Hafif zırh, kalkan ve kılıçlarıyla süratli olup stratejik kullanıldığı zaman çok yararlı olan birliklerdi.

Sağ Ulufeciler

Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı.

Sol Ulufeciler

Sol ulufeciler, seferde padişahın sağında yürüyen sipah bölüğünün solunda yürürlerdi. Savaş meydanında ve ordunun konak yerinde ise, padişah sancağının solunda dururlardı. Hazineyi korumak bunların görevleri arasındaydı.

Sağ Garipler

Savaşta ordunun ağırlıklarını ve hazineyi korurlardı .

Sol Garipler

Savaşta saltanat sancaklarını korurlardı.

Yorumlar

İrem Sarıtaş 05.12.2017
Çık teşşekkür ederim. Kurtarıcım oldu
Cevapla
mr. deli 13.04.2017
Çok yardımcı oldu tesekkürler
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç