Sözlükte "kanı" ne demek?

İnanılan düşünce, kanaat.

Cümle içinde kullanımı

Ahlakın da iyiliğe değil, güce dayandığı kanısındadır.
- S. Birsel

Kanı kelimesinin ingilizcesi

[Kani, Gifu] n. blood, claret
n. opinion, belief, idea, conclusion, deliverance, esteem, estimation, eye, fancy, impression, judgement [Brit.], judgment, notion, persuasion, sense, sight, surmise, thought, view, sentiments

Kanı nedir? (Felsefe)

İnsan tarafından doğru olarak kabul edilen ve onun düşüncesini, duygularını ve davranışlarını derinlemesine etkileyen görüşler.

Böylesi görüşler, kişinin tüm tutumlarına ve davranışlarına damgalarını basar ve pratik eylemlerini yönetirler.

Bir kanının oluşması, karmaşık bir psişik süreçtir. Deneyimlerin duyguda ve düşüncede işlenmesi, bilgilerin (ve yanlış-bilgilerin) özümlenmesi, modellerin etkisi, belirli idealler ve belirli davranışlar doğrultusundaki eğitim ve daha birçok etkin, bu süreçte rol oynarlar. Buna bağlı olarak da, yalnızca doğru ve esaslı görüşler değil, aynı zamanda yanlış ve temelsiz görüşler de kanı haline gelebilirler. İnsanın sahip olduğu temel kanıların başında gelen politik, ahlaksal ve dünya görüşüyle ilgili kanılar, belirli sınıfsal güçlerin görüşlerini ve çıkarlarını dile getirdiklerinden, sınıflı toplumlarda sınıfsal karakter taşırlar.

Marksçılık-Lenincilik’ in sağladığı tutarlı ve güvenilir bilgilere dayanan ve kişinin toplumsal çevresi içinde takınacağı aktif sosyalist tutumu temellendiren sosyalist kanıların geliştirilmesi ve sağlamlaştırılması, sosyalist toplumun en önemli eğitsel görevlerinden biridir. Dünya görüşüyle ilgili kanıların iletimi ve yaygınlaşması, benimsenmesi bu noktada belirleyici bir anlam taşır çünkü dünya görüşüyle ilgili kanılar, sosyalist kanıların bir bütün olarak biçimlendirilmesinde en genel teorik ve yöntemsel temelleri oluştururlar. Sosyalist bilincin, sosyalist toplumda tam anlamıyla fikirsel bir itici güç olarak etki yapabilmesi, ancak ve ancak sosyalist bilinç içeriklerinin, sosyalist kişiliğin sarsılmaz kanılarının sağlamlığına erişmesiyle olanaklı olur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç