İthalat nedir?

Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurtiçine sokulması olayıdır. Yani dış alım.

İthalat işlemi, gümrük ve kambiyo rejimine göre malın bedeli ve varsa gümrük vergileri ödenmekle tamamlanır. Bir malın ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl ilan edilen ithalat rejimine göre belirlenir. ithal edilebilecek mallar genelde iki kategoriye ayrılabilir: Serbestçe ithal edilebilecek mallar (libere); ithali izne bağlı (lisansa tabi) mallar. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir. İthali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir.

İthalat, başlıca akreditifli (mal yola çıkmadan önce bedeli banka tarafından malı gönderenin bankasına havale edilir), vesaik mukabili (malın, sevkine ilişkin belgeler ithalatçının bankasına geldiğinde mal bedeli ödenir), mal mukabili (mal geldiğinde belgeyi çekerek bedelin ödenmesi) şeklinde yapılabilir. Ayrıca yurt dışında çalışan ve gelir elde edenlerin belirli şartlarla bedelin transferi işlemine hacet kalmaksızın ithal eşyası getirebilmelerine bedelsiz ithalat denilmektedir. Nümuneler, reklam ve eşantiyon eşyası da bedelsiz ithalat kapsamındadır. İthalatta, malın ithal fiyatı CIF fiyattır. (Varış yerine kadarki sigorta ve navlun dahil, vapur veya trende teslim fiyatı.)

Sözlükte "ithalat" ne demek?

1. Dışalım.

İthalat kelimesinin ingilizcesi

n. imports, import, importation
Köken: Arapça

Ithalat ne demek? (Ekonomi)

(Imports) Kelimenin kökeni Arapça’daki "idhal" kelimesidir. Bu da içine alma, girme anlamındadır. dış ticaret ilişkileri çerçevesinde, bir ülkenin diğer ülkelerden satın aldığı mal ve hizmetlere ithalat adı verilir. İhracatın tersidir. İthalat ve ihracat aynı işlemin iki farklı ucunu temsil eder. Satıcı durumda olan ihracatçı, alıcı durumda olan ithalatçıdır. Dış alımlar içinde çoğunlukla en büyük payı mal akımları oluşturduğu için, genellikle ithalat yalnız bunları ifade için kullanılır. Ancak gerçekte ithalatın diğer bir yönünü de hizmet akımları oluşturur. Mal ve hizmet ithalat ve ihracatı Ödemeler Bilançosunun Cari İşlemler Hesabı içinde yer alır. Yalnız mal ithalat ve ihracatına Dış Ticaret veya Görünür Ticaret adı verilir. Hizmet alış verişlerine de Görünmez Ticaret denir. Bir ülkenin hangi malları ithal, hangilerini de ihraç edeceğini bilimsel olarak açıklayan teori Karşılaştırmalı Üstünlük Teorisidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç