İslam nedir ?

İslam, "silm" ve "selam"; kökünden türemiş bir kelimedir. İslam Arapça bir kelimedir ve Boyun eğmek, teslim olmak ve itaat etmek anlamına gelmektedir. İslam aynı zamanda isim olarakta kullanılmaktadır. Allah'a tam teslimiyet ve itaate dayandığı için de kendisine "İslam" denmiştir.

Ayrıca İslam Allah'ın insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) vasıtasıyla gönderdiği son ilahi dinin adıdır.

Hz. Muhammed tarafından tebliğ edilen ortak hakikattir, belirli iman ve amel ilkeleri mevcuttur; kelime olarak manası ise “barış (sulh), esenlik (selamet), güvenlik (emniyet), teslimiyet (itaat)”tir.  Allah’a teslim olarak barış, güvenlik ve huzur içinde yaşamaktır.

İslam imkansızı mümkün yapan, bütünüyle başıboş ve bozguncu bir milleti, benzersiz bir devrimle örnek kişilikler haline getiren eşsiz bir yoldur; bu bile tek başına onun doğruluğuna kanıt olarak yeter...

Hiç kimse böyle bir gelişim ve değişimi şu veya bu yorumla açıklayamaz; Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Elçisi’dir, bu da Onun eşsiz bir mucizesi...

İslam özünden uzaklaştırılmış ve çığırından çıkarılmış inançları yerine oturtan, azgınlık ve taşkınlıklara, sapkınlık ve kuruntulara son veren bir dindir. Geçmiş elçilerin örnek yaşamlarını dile getirerek onlara atılan iftiraları cevaplayan, Allah’ı kullarına tanıtan, iki dünya saadetinin yolunu gösteren, kula kulluğa başkaldırmaya çağıran, yalnız ve haklı olarak bir tek Allah’a kulluğa davet eden, zincirleri kopartıp atan, insanı insan gibi ele alıp yücelten, yaşamı düzenleyen, ilişkileri yerine koyan, gelişimi sağlayan, çağlara ışık tutan, uydurma kutsallıkları ve tutsaklıkları gözler önüne serip bunlara tavır alan, kişileri gerçek konumuna oturtan bir dindir.

İslam; sapkınlıktan, azgınlıktan, taşkınlıktan, alçalmaktan, ırkçılıktan, putçuluktan, bilgisizlikten (cehaletten), körü körüne bağlılıktan (taklitten), düşüncesizlikten, yıkıcılıktan, bozgunculuktan, ümitsizlikten, yalandan, dolandan, düşmanlıktan, alaydan, ayrılıktan, düzensizlikten, sevgisizlikten, yalnızlıktan koruyan bir dindir.

İslam kaç safhada olgunlaşmaktadır ?

İslam beş safhada olgunlaşan bir meyvadır. Bu safhalar şunlardır:

Birinci safha: Allah'a ulaşmayı dilemek.

İkinci safha: Mürşide ulaşmak.

Üçüncü safha: Ruhu Allah'a ulaştırmak.

Dört ve Beşinci safhada ise: fizik vücudun Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi gerçekleştirilir.

İslam kaç esas üzerine kurulmuştur ?

İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi ol-duğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’ye haccetmek, ramazan orucu tutmak.

Darü'l-İslam nedir ?

Darü'l-İslam, Müslümanların hakimiyeti al­tında bulunup Müslümanların emn ve eman içinde yaşayarak dini vazifelerini ifa ettikleri yerlerdir.

İttihad-ı İslam nedir ?

1870’lerden itibaren imparatorluğun merkezinde gittikçe güçlenen bir ideolojik davranış kümesine verilen addır.

İslam'ın beş şartı nedir ?

1- Şehadet Etmek

2- Namaz Kılmak

3- zekat Vermek

4- oruç Tutmak

5- Hac'a gitmek

Sözlükte islam ne anlama gelmektedir ?

1- Arapça erkek ismi.

2- Muhammed (s.a.s)'e nazil olan ve kendisi tarafından insanlığa tebliğ edilen din, allah'ın en son dini.

3- Allah'a teslim olma, onun emirlerine uyup, yasaklarından kaçınma.

4- İyi geçinme, barış içinde olma.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç