İskonto nedir?

Bir bedelin ödenmesi sırasında yapılan indirim. Bankacılıkta iskonto, vadesi gelmemiş bir senedin vadesine kadar olan kısmın faizi düşüldükten sonra kalanının ödenmesi şeklinde uygulanan bir kredi türüdür.

Bu işlemdeki kesintiye iskonto, krediye ise iskonto kredisi denir. Ticarette ise, satış iskontosu yaygındır. Satış iskontosu, peşin alındığı veya belli şartlara uyulduğu takdirde mal bedelinden yapılan bir indirimdir. İşletmeler bu yoldan satış hızını arttırmış olurlar. Bu bakımdan, peşin iskontosu, miktar iskontosu, mevsim iskontosu, grup iskontosu, müşteri iskontosu, vb. çeşitli iskonto şekilleri görülür.

Bir malı taksitle satın alan bir kimse, satıcıya ilerideki tarihlerde ödeyeceği miktarları gösteren borç senetleri verir. Satıcı bu senetleri bankaya "iskonto ettirerek" yani belli bir faiz oranı üzerinden daha az bir kısmını daha önceden tahsil ederek tutarını alır. Müşteri, daha sonra banka tarafından kendisine gönderilen senetleri vadesi geldiğinde bankaya öder. Böylece bir finansman ve kredi imkanı doğmuş olur.

Bankacılık açısından iskonto teminatı kuvvetli bir kredi sayılır. Zira, işlemin arkasında gerçek bir ticari ilişki yatmaktadır. Ancak, uygulamada, arkasında gerçek bir alışveriş bulunmayan "hatır senetleri"de bankalarca iskonto edilebilmektedir. İskonto senetleri, Avrupalı spekülatörlerin bulduğu bir kredi aracıdır.

Sözlükte "iskonto" ne demek?

1. - ıskonto.

İskonto kelimesinin ingilizcesi

n. discount, allowance, reduction, purchase discount

Iskonto ne demek? (Ekonomi)

(Discount) Kelime olarak İtalyanca’daki "sconto" dan gelme. Genel olarak bir varlığın üzerinde yazılı değerde (itibari değer, nominal değer) yapılan indirim, primin tersi. İktisat ve ticaret alanında çeşitli özel uygulamalar vardır : (a) senet iskontosu: Senede bağlı bir alacak, henüz vadesi dolmadan bankaya sunulduğunda banka, senedin kalan vadesine göre tahakkuk ettirdiği bir faiz ile birlikte, komisyon ve para nakil ücreti gibi giderleri düştükten sonra senet sahibine ödeme yapar.

Bu işleme "senet iskontosu" adı yerilir. Iskontoya en elverişli senetler poliçeler ve bonolar (emre muharrer senetler) dır. Faiz Kuponlarının da vadesinden bir kaç ay önce iskontosu mümkündür. Hazine Bonoları yaygın biçimde iskonto edilen senetlerdendir. Iskonto sayesinde senet sahibi, vadesini beklemeden likiditeye kavuşur. Banka ise, vadesiz mevduatını kar getiren, nisbeten emin değerlere plase olanağı elde eder. Iskontoda ticari senet bankaya Temlik Cirosu ile devir ve teslim edilir.

Bankalar iskonto için genellikle merkez bankasının yeniden iskonto koşullarına uygun senetleri tercih ederler. Banka, bir ticari senedi iskonto etmekle gerçekte, senede bağlı bir alacak hakkını satınalmış oluyor. Likiditeleri yetersiz olduğu durumlarda, finansman senetlerini iskontodan çekinir ve daha çok kısa vadeli senetleri iskonto etmeyi tercih ederler. Iskonto işlemi ile gerçekte bir tür kredi aracılığı yapmış olurlar.

Şöyle ki kendilerine yatırılan mevduat fonlarını vadeli senet sahiplerine iskonto kredisi şeklinde vermiş olmaktadırlar, (b) Vadeli döviz piyasasında : Bir dövizin vadeli kurunun anında teslim kuruna göre daha düşük olması durumunda da vadeli piyasada o dövizin iskonto yaptığı sönlenir. (c) Bir malı toptan satmalacaklara, perakende fiyatına göre yapılan indirim. (d) Bir hisse senedinin piyasa fiyatının nominal fiyatının altına düşmesi durumu, (e) Gelecekte elde edilecek gelirlere belirli bir faiz oranı uygulanarak bugünkü değerin bulunması işlemi.

Yorumlar

Gamel 06.11.2017
Çok faydalı bir bilgi
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç