İskan Politikası nedir?

İskan, tek bir kavram olarak  "beşeri yerleşim" anlamına gelmektedir. Osmanlı devletinde  bir dönem uygulamaya konulmuş bir politikadır.

İskan Politkasının amacı nedir?

Fethedilen yerlerin Türkleşmesini sağlamaktır. Bu amaç hem fetihlerin sağlam ve kalıcı olmasını hem de fethedilen yerlerin siyasi, askeri ve sosyal yönden güvenliğini sağlamaktır. İskan politikası fethedilen yerlerde sorun çıkma ihtimali olan ailelerin Anadolu’ya göç ettirilmesini sağlayarak karışıklık çıkma ihtimalini azaltmak için kurulmuştur.

İskan Politikasının ortaya çıkışı

Osmanlı devleti 18. yüzyılda toprak kaybına uğraması, onunla birlikte, Müslüman-Türk halkının da iç kısımlara göçe başlamasına sebep olmuştur. Meydana gelen bu nüfus hareketleri, devletin ekonomik düzenini bozduğu gibi, emniyetini de büyük ölçüde etkilemiştir. Nitekim birçok mahalle ve köy harap olup boşaldığı gibi yine birçok mamur tarla, bağ, bahçe terk edilerek zirai gelirin önemli miktarda azalmasına yol açmıştır. Bu durum karşısında devlet, bu harap olmuş ve boşalmış sahalara başı-boş bir hayat yaşayan göçebelerin veya eski haklarını yerleştirme işlerine girişmiştir.

Osmanlıda 18. Yüzyılda izlenen İskan Politkasıyla varılmak istenen hedef nedir?

Harap ve sahipsiz yerlere oymakların yerleştirilerek buraların yeniden ziraate açılmasını sağlamak bu yüzyılda varılmak istenen hedef olmuştur.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç