İrsaliyeli fatura nedir?

Fatura ve irsaliye tanımlarındanda anlayacağınız üzere "Fatura" ve "sevk irsaliyesinin" yerine geçerek düzenlenen bir belgedir.

Fatura; Satılan bir malı yada yapılan bir hizmetini karşılığında, müşterinin ödediği yada ödeyeceği meblağı gösten, malı satan veya hizmeti yapan tacir tarafından müşteriye verilen ticari bir vesikadır. Sevk irasliyesi; Ticari bir malın bir yerden diğer bir yere taşınması sırasında taşınan malın cinsini ve miktarını gösteren bir belgedir.

İrsaliyeli fatura ise; yukarıdaki  fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı değil, bir arada düzenlendiği resmi bir evraktır.

İrsaliyeli fatura bulunması gereken bilgiler nelerdir?

1. İrsaliyeli fatura ibaresi,

2. Maliye bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,

3. Gönderilen malın cinsi veya miktarı,

4. İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,

5. Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,

6. İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,

7. İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,

8. İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası,

9. Anlaşmalı matbaa ile ilgili bilgiler,

10. KDV oranı ve tutarı gibi bilgilerin yer alması gereklidir.

İrsaliyeli fatura kaç nüsha düzenlenmelidir?

Malı satan mükellefler "İrsaliyeli Fatura" yı en az üç örnek olarak düzenlemelidirler. En az üç nüsha düzenlenmeyen "irsaliyeli faturalar" hiç düzenlenmemiş sayılır.

İrsaliyeli fatura basımı için gerekli olan evraklar nelerdir?

İrsaliyeli fatura basan matbaalar, maliye ile anlaşmalı olmak zorundadır.

Şirketler için:

1. Vergi Levhası Fotokopisi,

2. İmza sirküleri

3. Son aya ait tahakkuk fişi.

Şahıs firmaları için:

1. Nüfus cüzdan fotokopisi,

2. Vergi Levhası Fotokopisi,

3. Son aya ait tahakkuk fişi.

İrsaliyeli fatura örnekleri

İrsaliyeli fatura örneği

İrsaliyeli fatura örneği 2

İrsaliyeli fatura örneği 3

Yorumlar

Suzan 10.01.2017
İrsaliye ve fatura arasındaki farklar nelerdir
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç