İrsaliye nedir?

Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı, mal teslimini gösteren resmi belgeye irsaliye denir. İrsaliye Malı satan firma tarafından en az 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir asıl ve bir suret malı alana, bir suret taşıyıcıya ve diğer nüsha ise firmada kalır.

İrsaliye tarih, seri ve sıra numarası takip edilerek kesilir. -İrsaliyenin düzenlenmesinden itibaren 7 gün içinde faturası kesilmek zorundadır. Ayrıca sevk olunan malların cinsi, miktarı, nereden nereye sevk olunduğu ve malın fiili teslim tarihi belirtilir. Fatura; irsaliyenin düzenlendiği ay ve düzenlendiği yıldan, farklı bir ay ve yıla kesilemez.

Sevk irsaliyesinde bulunması gereken bilgiler:

irsaliye

• Sevk irsaliyesi ibaresi,
• Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdik mührü şekli,
• Gönderilen malın cinsi ve miktarı,
• İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi,vergi dairesi ve hesap numarası,
• Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
• Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği,
• Malın, taşıyana teslim tarihi ve müteselsil irsaliye numarası,
• Düzenleyenin, malı alan ve teslim edenin imzaları

Bu açıklamalara göre;

Sevk irsaliyesine bağlı olarak düzenlenen faturalarda sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin olması halinde, ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.  Birden fazla irsaliyenin birleştirilerek tek bir fatura düzenlenmesi durumunda da düzenlenme tarihleri ve numaraların tümünün faturada yer alması halinde ayrıca sevk tarihinin yer almasına gerek bulunmamaktadır.

Stok programlarından emtia çıkış işlemlerinin yapılması sırasında sevk irsaliyesi düzenlenme tarihinin esas alınması gerekmektedir. Sevk irsaliyesinde tanzim tarihi ile sevk tarihi arasındaki gün farkının ay değişikliğine sebep olması halinde de buna bağlı fatura düzenlenme süresi, sevk irsaliyesinin düzenlenme tarihinden itibaren azami 7 günün esas alınması gerekmektedir.

Sevk irsaliyesi düzenleme zorunluluğu

Satılan mal satıcı tarafından taşınırsa, sevk irsaliyesi satıcı tarafından, alıcı tarafından taşınması halinde de alıcı tarafından düzenlenir.. Sevk irsaliyesi en az üç nüsha olarak düzenlenir ve iki nüshası mutlaka emtiayı (malı) taşıyan taşıtta bulundurulur. En az üç nüsha olarak düzenlenmeyen sevk irsaliyeleri hiç düzenlenmemiş sayılır.

Belgenin düzenlenme tarihi ile fiili sevk tarihi ayrı ayrı yer alacaktır. Düzenlenme tarihi ile sevk tarihinin aynı gün olması halinde de bu tarihler ayrı ayrı kaydedilecektir. Tarihlerden biri yazılmazsa belge hiç düzenlenmemiş sayılacaktır.

Sözlükte "irsaliye" ne demek?

1. Bir yere gönderilen eşyanın listesi, gönderme belgesi.

İrsaliye kelimesinin ingilizcesi

n. dispatch note, waybill, consignment note, despatch note, forwarding note, freight bill
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç