İpek yolu nedir?

Çin’i, Asya üzerinden Anadolu ve Avrupa’ya bağlayan tarihi kervan yolu. En çok taşınan ticaret eşyası ipek olduğu için, bu yola İpek Yolu adı verilmiştir. İpek Yolu milattan önce kullanılmaya başlandı. İpek Yolu esas itibariyle Antakya’dan başlayarak İran ve Afganistan’ın kuzeyinden geçerek Pamir Ovasına kadar varırdı. Burada Taş Kule denilen yerde batıdan gelen ticari mallar, doğunun mallarıyla değiştirilirdi.

İpek Yolunun bir kolu Baktriyo yolundan Hindistan’a gider, başka bir kol da Batı Türkistan’ın güneyinden geçerdi. Doğu Türkistan’a Taklamakan Çölünün güneyinden veya kuzeyinden geçilirdi. Bundan sonra iki yol tekrar birleşerek Doyang bölgesine uzanırdı.

İpek Yolu kültür tarihinde de önemli bir rol oynamıştır. Bu yol ile felsefeler, daha ziyade sanat, ahlak, örf ve adetler mübadele edilmiştir (değiştirilmiştir).

Batıya pusula, kağıt gidince Avrupa’nın deniz gücü gelişti. Hıristiyan aleminin doğudaki son temsilcisi Bizans da 1453’te Türkler tarafından fethedilince tarihi İpek Yolu önemini kaybetti. Avrupa devletlerinin gemileri ticareti devam ettirebilmek için Ümit Burnunu dolaşarak, Hindistan’a ve Çin’e gelmeye başladılar. Kanuni Sultan Süleyman, körleşmeye yer tutan İpek Yolunun canlandırılması için bazı teşebbüslerde bulundu. Avrupa ticaretini Anadolu’ya çekmek için Fransızlara bazı haklar verdi. Bunları vermekle Fransa’yı Avrupa devletlerinden ayırmayı, Hıristiyan bir devleti himayesi altında tutmayı ve ticareti canlandırmayı düşünmüştü.

Gemilerin gelişmesi, Anadolu ve diğer yerlerde zaman zaman devam eden asayişsizlik İpek Yolunun işlememesine sebep oldu. Zamanla önemini tamamen kaybetti.

Ipek yolu ne demek? (Ekonomi)

(Silk Road) Orta Çağlarda Hindistan ve Uzak Doğu’nun baharat, ipekli dokuma ve kıymetli madenlerini Avrupa’ya ulaştırmak için kullanılan ve. Anadolu’dan geçen ünlü yol. Deve kervanlarıyla Orta Asya ve İran üzerinden Anadolu’ya ve Karadeniz kıyılarına ulaştırılan mallar buralardan Venedikliler ve Cenevizliler tarafından deniz yoluyla Güney Avrupa’ya, oradan da Avrupa içlerine ulaştırılıyordu. Bu yolun bir başka uzantısı da Anadolu’nun güneyinden Suriye ve İskenderiye’ye ulaşıyor oradan da deniz yoluyla Avrupa’ya bağlanıyordu.

Yorumlar

Teşekkürler araştırma ödevimi yaptım 01.11.2018
Teşekkürler Sizin sayenizde araştırma ödevini yaptım 100 aldım
Cevapla
öykü 09.05.2018
sağolun sizin sayenizde 100 aldım
Cevapla
oyuncak 18.12.2017
çoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook güzel
Cevapla
Ayşe 15.12.2017
çoooooooooooooooooooooooooooook teşekkür ederim kim yazdıysa
Cevapla
emir kerim 02.05.2017
allah razı olsun projemi tamaladım
Cevapla
arda baran 27.03.2017
sağ olasınız projemi yaptım Allah sizden razı olsun
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç