İntaniye nedir?

İç hastalıklarının enfeksiyon hastalıklar ile ilgilenen bölümü. Bulaşıcı hastalıklar, tarihin eski dönemlerinden beri insanlık için bir problem olmuştur. Salgınlar, tarihin akışını değiştirmiş, savaşların kaybedilmesine, ülkelerin yıkılmasına sebep olmuşlardır.

On dokuzuncu asrın sonlarında tıpta ortaya çıkan ilerlemeler 20. asırda da devam etmiş ve günümüze kadar süregelmiştir. Tıp konuları son derece genişlemiş, bilgilerin artması tıbbın kendi içinde bölümlere ayrılmasını gerektirmiştir. Bu bölümler içerisinde konusu en geniş olan bölüm dahiliye (iç hastalıkları) bölümüdür. Bilgilerin artması, yeni ilaçların bulunması iç hastalıkları bölümünü de kendi içerisinde kısımlara ayırmıştır.

Kardiyoloji, gastroenteroloji, hematoloji, pnömoloji, genel dahiliye, endokronoloji, hepatoloji, nükleer tıp ve intaniye gibi kısımlar kendi alanlarında daha tafsilatlı ve ileri çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Bulaşıcı hastalıklar (enfeksiyon hastalıkları) ile ilgilenen intaniyenin gelişmesine hiç şüphe yok ki, antibiyotiklerin bulunması yol açmıştır. 1945 yılında penisilinin bulunması ve yaygın kullanıma başlanması enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde yeni bir çığır açmıştır.

Sonraki yıllarda çeşitli antibiyotiklerin bulunması birçok hastalığın iyileştirilmesinde kolaylıklar sağlamıştır. İntaniye bölümü bu tip hastalıkların takip ve tedavisini yapmakta, tedavi şekilleri konusunda çalışmalar sürdürülmektedir. virüs hastalıkları üzerinde yeni araştırmalar, bunların tedavisi hakkında yeni fikirler ortaya çıkarmaktadır.

Sözlükte "intaniye" ne demek?

1. Mikroplarla bulaşan sayrılıklar.

İntaniye kelimesinin ingilizcesi

1. infectious diseases. 2. ward for patients suffering from infectious diseases. –– servisi ward for patients suffering from infectious diseases.
Köken: Arapça

Yorumlar

Melahat özkan 17.03.2016
Hastanelerde görürdüm ama ne olduğunu bilmezdim intaniyenin öğrenmiş oldum teşekürler.
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç