İktisat bölümü nedir?

İktisat; İnsanların malları istihsal (üretim) etmek ve bunları istihlak (tüketim) edilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı istihsal kaynaklarının (toprak, işgücü, makina gibi sermaye malları, teknik bilgi) ne şekilde kullanıldıklarını inceleyen bir bilim dalıdır.

İktisat bölümü; Üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde 4 yıl süreyle okutulan bölümün adıdır. İngilizce eğitim verilen okullarda bir yıl hazırlık okunmaktadır.

İktisat bölümünün amacı nedir?

1. Öğrencilere sağlam bir teorik altyapı kazandırmak

2. Öğrencilere ekonomik sorunları kavrama ve çözümleme yeteneğini kazandırmak,

3. Gerçek hayattaki ekonomik olaylara ve sorunlara yaklaşımda geniş bir perspektif verebilmek,

4. Gerçek hayattaki sorunların çözümünde güncel analitik araçları uygulayabilme yetisini kazandırmak.

İktisat bölümünün ana bilim dalları

1. İktisat Politikası

2. İktisat Teorisi

3. İktisat Tarihi

4. İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

İktisat Bölümünde okutulan dersler

1. Mikro iktisat

2. Makro iktisat

3. Uluslararası iktisat

4. Banka ve finans

5. Para teorisi

6. Büyüme ve kalkınma

7. Matematik

8. İstatistik

9. Ekonometri

10. İşletme

11. Muhasebe

İktisat bölümlerinin benimsediği değerler

1. Toplum yararı

2. Akademik özgürlük

3. Dayanışma ve işbirliğine açıklık

4. Katılımcılık

5. Sorumluluk bilinci

6. Saydamlık

7. Adillik

8. Liyakat

9. Yaratıcılık ve yenilikçilik

10. Öğrenci merkezli yaklaşım

11. Farklılığa saygı

12. Estetik duyarlılık

13. Çevreye saygılı olmak

İktisat bölümünde okumak isteyen kişilerde bulunması gereken özellikler

1. Sayısal düşünme yeteneğine sahip,

2. Teorik açıklamaları anlayabilecek düzeyine sahip,

3. Sosyal bilimler alanında bilgili,

4. Ekonomi ve hayat normları arasında bağlantılar kurabilen,

5. Yurtiçi ve yurtdışı ekonomiyi yakından takip eden bireyler olması gerekir.

İktisat bölümü mezunlarının çalışma alanları

1. Bankaların genel müdürlüklerinde,

2. Denetim firmalarında,

3. Danışmanlık şirketlerinde,

4. Özel sektörde İnsan kaynakları, satış ve pazarlama departmanlarında,

5. İmkb, Merkez bankası, Spk gibi kuruluşlarda,

6. Maliye bakanlığında,

7. Devlet planlama teşkilatında,

8. Vergi dairelerinde çalışabilirler.

İktisat bölümü mezunları hangi ünvanı alırlar?

İktisat bölümü mezunları diplomalarını aldıklarında "İktisatçı" ünvanına sahip olurlar.

Dış bağlantılar

İktisat nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç