İhtarname nedir?

Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 98. maddesinde belirtildiği şekliyle “Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve isteklerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemlere ihtarname veya ihbarname denir.”

Yönetmelikte bahsedildiği şekliyle “her türlü hukuki işlemler” şeklindeki bir tanım, hukuki işlemlerin ne kadar çok çeşitli olması karşısında; ihtarnamenin kapsamının ne kadar geniş olabileceği anlaşılabilir.

Ancak bu yazımızda ihtarname ve ihbarname ile ilgili genel kurallardan söz etmekle yetineceğiz. Somut olay ve hukuki ilişkilerde nasıl ihtarname çekileceği ve gönderilecek ihtarnamenin içeriği ayrıca değerlendirilmeli ve bu konuda uzman bir hukukçudan yardım alınmalıdır.

İhtarnameyle muhatabınıza aranızdaki hukuki ilişki çerçevesinde bir konuyu hatırlatmak, edimini yerine getirmesini sağlamak, bir iş ve eylemde bulunmaya davet etmek, devam etmekte olan bir haksızlığın giderilmesini talep etmek, aranızdaki ilişki nedeniyle ödenmesi gereken bir alacağınızın ödenmesini istemek, sözleşmeden kaynaklı haklarınızı talep etmek, zamana bağlı bir iş ve eylem konusunda muhatabınıza temerrütü başlatmak üzere süre vermek, bir durumun muhataba bildirmek gibi pek çok konuyu barındırabilir.

İçerdiği konu bakımından ihtarnamenin kapsamı çok fazladır. Bu durum somut olgu ve olay karşısında değerlendirildiğinde her olay ve hukuki ilişki kapsamında daha net ve açık bir tanım yapılabilecektir. İhtarname göndererek muhatabınızı sonuçlanması uzun ve masraflı bir yol olacak bir dava sürecine gerek kalmadan aranızdaki sorunu çözmek konusunda ikna edebilirsiniz.

İhtarname göndermek, tarafların kendi aralarında çözebileceği bir konuda hemen dava yoluna başvurmadan önce son bir kez daha uyarı mahiyetinde de olabilir. Bu durum muhatabınızı uzun sürecek bir dava yolunun olumsuzlukları konusunda düşünmeye sevk ederek uzlaşmaya yanaşmasına yardımcı olabilir.

Sözlükte "ihtarname" ne demek?

1. Resmi ihtar yazısı, protesto.

İhtarname kelimesinin ingilizcesi

n. warning, protest, dunning letter, pink slip
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç