İflas nedir?

Bir borç mükellefiyetinin, borçlu tarafından iradi olarak ifa edilmemesi halinde, devletin zor kullanma yollarından biri. İflas, cebri icranın bir çeşitidir. İflasa toplu (külli) icra denir.

İflas halinde borçlunun bütün mal varlığına el konulur. Mal varlığının hepsinin, borçların tamamına karşılık gösterilmesi söz konusudur. Ayrıca, kısmi icradan farklı olarak iflas ancak tacirler için uygulanır. Bir başka ifadeyle ancak tacirler, müflis duruma düşebilir.

İflas kararını, müflisin veya alacaklıların talebi üzerine ticaret mahkemesi verir. Müflisin haczedilebilen bütün mal ve haklarından bir "iflas masası" teşkil edilir. İflas masasına giren bütün mallar iflas idaresince tasfiye edilir ve alacaklıların alacakları ödenir. Alacaklarda tahsil bakımından bir öncelik yoktur (istisnalar hariç).

Sözlükte "iflas" ne demek?

1. Borçlarını ödeyemediği mahkeme kararıyla saptanan ve ilan olunan tüccarın duruma, batkı, batkınlık.
2. Yenilgiye uğrama, değerini yitirme.

İflas kelimesinin ingilizcesi

n. bankruptcy, failure, insolvency, bust, crash, ruin, smash, smash up
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç