İcra nedir?

Yapma, yerine getirme, bir işi yürütme. Hukukta iki ayrı manada kullanılır. Birincisi devleti meydana getiren unsurlardan (yasama, yürütme, yargı), biri olup günümüzde bir manada yürütme kullanılmaktadır. İkincisi bir mahkeme ilamının veya bir idari kararın yetkili organlarca yerine getirilmesi; borçlunun alacaklıya karşı yapmak veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığı ile yerine getirmesidir. Bu icra kavramı "cebri icra"dır.

Borçlu kimse yerine getirmekle yükümlü bulunduğu borcunu, ihmal veya inkar sebebiyle yerine getirmediği takdirde, alacaklı olan hakkını kendisi zor kullanarak alamaz. Zorlama ancak devlet tarafından yapılır. Bu hususta düzenlenmiş olan İcra ve İflas Kanunu çerçevesinde alacaklı, hakkını arayabilir. Bu hususta kurulmuş "İcra ve İflas Mahkemeleri" ve "İcra ve İflas Daireleri" vardır.Kanun, ihtiyaca göre bu mahkemelerin ve kurumların teşekkülünü emreder. İhtiyacın fazla olmadığı küçük yerleşim bölgelerinde icra işleri Asliye Mahkemeleri tarafından yürütülür.

Alacaklının müracaatı üzerine, hakkı olan alacağı, devlet gücüyle borçludan alınır ve hak sahibine verilir.Mevcud olan İcra ve İflasKanunu’nun birinci maddesi "Her asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar İcra Dairesi bulunacağını", üçüncü maddesi ise "İcra ve İflas işlerinin bir dairede birleştirilebileceği" hükmünü bildirir. İcra Dairesinde çalışan memura İcra Memuru, icra ile ilgili muamelelere yapılan itiraz ve şikayetleri inceleyen ve karara bağlayan hakime İcra Hakimi denir.

Sözlükte "icra" ne demek?

1. Yapma, yerine getirme, (bir işi) yürütme.
2. Bir müzik yapıtını oluşturan notaları seslendirme.
3. Borçlunun alacaklıya karşı yapmak ya da ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir kuruluş aracılığıyla yerine getirme ve adliyenin bu işle görevli dairesi.

İcra kelimesinin ingilizcesi

[ICRA] adj. executive
n. execution, levy, performing
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç