Sözlükte "işlev" ne demek?

1. Bir nesne ya da bir kimsenin gördüğü iş; görme yetisi, görev, fonksiyon.
2. Bir yapının gerçekleştirebileceği ve onu başka yapılardan ayırt etme olanağı veren eylem türü ya da türleri, fonksiyon.
3. Dilsel öğelerin ya da sözlü ve yazılı metinleri bildirişiminde üstlendikleri görev.

İşlev kelimesinin ingilizcesi

n. function

İşlev nedir? (Felsefe)

Bir sistem’ in durumunun dile getiren genel teorik kavram bir sistemin özelliklerinin başka sistemlerle karşılıklı-etki içinde ortaya çıkış tarzı, bir sistemin, kendisini de kapsayan daha geniş bir sistemin öğesi olarak oynadığı rol.

Bu anlamda, örneğin, bir duyu organındaki sinir sisteminin biyolojik sistemler içindeki işlevinden, üretim güçlerinin, devletin, bilimin, toplumsal sistemler içindeki işlevinden bir aygıtın, gerecin, bir makinanın, bir otomatik teknik sistemler içindeki işlevinden söz ederiz. Bir sistemin işlevi, onun yapısıyla diyalektik bir etkileşim içinde bulunur genel olarak geçerli olan ilke, işlevin büyük ölçüde yapı tarafından belirlenmesi ilkesidir. Kendini geliştiren, örneğin biyolojik ve toplumsal sistemlerde ise işlevler, yapının ortaya çıkışı ve gelişmesi üzerinde çok etkili olurlarken, tarihselleşmiş yapı, kendine dayanan işlevi belirler.

Bir sistemin işlevinin araştırılması, onun tabi olduğu yasal düzenliliklerin öğrenilmesi için atılan önemli adımlardan biridir. Mantıkta ve matematikte, bir kümenin öğelerini başka bir kümenin kesinlikle belirlenmiş öğeleriyle eşleştiren işleme, işlev (fonksiyon) denir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç