Hplc nedir?

Hplc, İngilizce High liquid pressure chromatography kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Hplc, Yüksek basınç altında sıvı olan hareketli faz ile katı olan sabit faz arasında maddelerin dağılma esasına dayanan ayırma yöntemidir.

Hem nitel, hem nicel analiz imkanı veren yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ve Yüksek performanslı sıvı kromatografisi olarak da bilinmektedir.

1970'lerden günümüze, Hplc tekniği, laboratuarlarda organik maddeler için ayırma, analiz ve saflaştırmanın vazgeçilmez seçeneği olmuştur. Hplc kolonu neredeyse çözünemeyen tüm karışımları ayırabilir.

Yüksek performans sıvı kromatografisi (Hplc) günümüzde geniş çaplı molekül analiz ve saflaştırmalarında öncü teknik olarak tam yer edinmiştir. Hplc özellikle de peptit ve proteinlerin karakterizasyonunda merkezi teknik olmuş ve biyolojik ve biyomedikal bilimlerde son on yıldır çok hızlı sağlanan ilerlemede kritik roller üstlenmiştir .

Güçlü bir ayırma yöntemi birbirine benzer analitlerin çokça bulunduğu karışımları dahi çözebilmelidir. Hplc tekniğinin gücünü, 8 farklı benzodiazepin molekülünü 70 saniye içerisinde analiz etmesi göstermektedir. Kromatogram hem nicel hem nitelik bilgisi verir, karışımdaki her bileşenin çıkış zamanı ayrıdır.

Bu örnekten Hplc’nin ne kadar verimli olduğunu ve kısa sürede mükemmel ayrımlar yapabildiğini anlamak mümkündür. Modern kromatografi tekniğini geliştiren Martin ve Synge 1941 yılında, hareketli fazın kolon boyunca yüksek basınçla itilmesi gerekliliğini düşünmüşlerdir. Buradan hareketle Hplc’ye bazen de yüksek basınç sıvı kromatografisi denilmektedir.

Sıvı Kromatografi nedir?

Hareketli fazın sıvı olduğu kromatografi türüne Sıvı Kromatografi denir.

Gaz Kromatografi nedir?

Hareketli fazın gaz olduğu kromatografi türüne ise Gaz Kromatografi denir.

Hplc Dezavantajları nelerdir?

Pek çok analizde, istenilen bileşikler bir karışımın bir parçası olarak bulunurlar ve kromatografik tekniklerin bu noktada ayırma işlemleri için devreye girmesiyle nicel analizler veya tanılama mümkün olmaktadır.

Kromatografinin bu konudaki yetersizliği, bileşikler tamamen birbirlerinden ayrılsa bile açık ve anlaşılır şekilde bir tanılama sağlayamamasıdır. Tanılama, sağlanmış deney koşullarında referans malzemelerinin alıkoyma karakteristikleriyle yapılır. Fakat bu noktada analist hiçbir zaman aynı alıkoyma zamanına sahip iki bileşiğin aynı madde olduğuna tam emin olamaz.

Her ne kadar analistin elinde ayarlayabileceği pek çok kromatografik koşul da olsa, karışımın tüm bileşenlerini tamamen ayırmak mümkün olmaz ve bu durum istenilen analitin tam ve doğru nicel analizini engeller.

Hplc cihazı

Örnek bir hplc cihazı

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç