Hoşgörü nedir?

Hoşgörünün dilimizdeki manası; alttan almak, tolerans göstermek, katlanmak gibi sözcükleri karşılar.

Hoşgörü günümüzde liberal toplumları karakterize eden kavramlardan birisidir. Bu toplumlar, birbirinden çok farklı değerleri, inançları, dünya görüşlerini ve bunlarla bağlantılı hayat tarzlarını benimsemiş bireyleriyle büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Liberal ülkeler çeşitliliğin bütün unsurlarının özgürlük ve barış içinde birarada yaşamaları garantisini sosyal düzeyde hoşgörünün içselleştirilmesinde bulmuşlardır. 

Hiç şüphesiz bu kolay bir süreç olmamıştır. Hoşgörü, 16. ve 17. yüzyılların Avrupa'yı kasıp kavuran dinsel hoşgörüsüzlüğün trajik sonuçlarının yarattığı bir ihtiyacın ve talebin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. "Hoşgörüyü, neden hoşgörüsüzlüğe tercih etmeliyiz" sorusunun üstünde derinlemesine düşünülmesini gerektiren bu ihtiyaçlar ve talepler, devletin fonksiyonlarının, dini otoriteyle siyasi otorite arasındaki ilişkilerin birey merkezli bir değer örgüsüyle yeni bir şekilde organize edildiği klasik liberal teorinin temel unsurlarının formüle edilmesi için son derece uygun bir zemin teşkil etmişlerdir. 

Daha sonraları, kollektivist otoriter veya totaliter akımların neredeyse bütün kıta Avrupası'nda hakimiyet kurması, hoşgörüsüzlüğün dinsel hoşgörüsüzlükten çok daha korkunç seküler formları olabileceğini ortaya koymuş; başka alanlarda da hoşgörü kendini bir ihtiyaç olarak çok kuvvetli bir şekilde hissettirmiştir. Artık sadece dini hoşgörü değil, ırksal, kültürel, cinsel alanlarda da hoşgörü talepleri söz konusudur. 

Bunun sonucunda, liberal demokrasilerde ayrımcılık içeren kanunlar hızla ayıklanmaya başlamış; hoşgörü, her geçen gün biraz daha çeşitlenen liberal toplumlarda, hangi gruba yahut topluluğa mensup olursa olsunlar, bireylerin, içselleştirmek durumunda oldukları bir değer veya erdem haline gelmiştir.

Sözlükte "hoşgörü" ne demek?

1. Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.
2. Bir yumruk oyuncusunun ağırlık sınıfındaki ağırlığının kabul edilecek kadar azlığı ya da çokluğu.

Cümle içinde kullanımı

Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım.
- A. Ş. Hisar

Hoşgörü kelimesinin ingilizcesi

n. tolerance, connivance, indulgence, allowance, toleration, clemency, complaisance, discretion, forbearance, latitude, lenience, leniency

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç