Hipotez nedir?

Bir olayı ya da olguyu açıklayan önermelere hipotez denmektedir. Bir hipotezin bilimsel hipotez olarak kabul görebilmesi için kullanılan bilimsel yöntemin test edilebilmesi gerekir.

Bilim insanları genellikle bilimsel hipotezleri, mevcut bilimsel teorilerle tam olarak açıklanamayan gözlemleri baz alarak yaparlar.

Her ne kadar hipotez kelimesi teori kelimesinin yerine kullanılıyor olsa da bilimsel hipotez ve bilimsel teori aynı anlamı taşımamaktadır. Bilimsel bir hipotez daha önceden kabul edilmiş ve araştırmaya açık bir olgudur.

Hipotez aynı zamanda biçimsel mantık alanında kullanılan ve bir önermenin öncülü olarak görülen bir kavramdır. “P ise Q” önermesinde P harfi hipotezi (ya da öncülü) temsil etmektedir, Q ise sonucu temsil etmektedir. Bu önermeler “ise” bağlacı kullanılarak yapılan önermelerdir.

Hipotez örnekleri

Bilimsel hipotezler birkaç farklı türde olabilir, ancak çoğu hipotez ya “ise bağlacı ile kurulan bir önerme” formunda ya da “sıfır hipotezi” formundadır.

Sıfır hipotezine “farksızlık” hipotezi de denmektedir. Sıfır hipotezi deneysellik açısından çok verimlidir zira yanlışlığını ispat etmek kolaydır. Eğer bir sıfır hipotezinin yanlışlığını ispat ederseniz, incelediğiniz çelişkiler arasındaki ilişkiyi kanıtlamanıza imkan sağlamış olursunuz.

Sıfır hipotezi örnekleri:

• Hiperaktivite ile şeker tüketimi arasında bir ilişki yoktur.

• Bütün papatyalar aynı taçyaprak sayısına sahiptir.

• Bir evdeki evcil hayvan sayısı o evde yaşayan insan sayısıyla alakasızdır.

• Bir insan gömlek seçerken rengini dikkate almaz.

“ise” bağlacı ile kurulan hipotez örnekleri:

• Eğer en azından 6 saat uyursanız, sınavlarda daha başarılı olursunuz.

• Bir topu elinizden bırakırsanız yere doğru düşer.

• Uyumadan önce kahve içerseniz uykuya dalmanız daha uzun sürer.

• Eğer bir yarayı sararsanız iz kalma ihtimali azalmış olur.

• Bitkiler yaşayabilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyar.

• Şeker yemek size enerji verir.

Bilimsel hipotez nedir?

Doğada gözlemlenen bir olay ya da bir dizi olay hakkında farazi, deneye bağlı bir tanım yapan önermelerdir.

Bilimsel hipotezin temel özellikleri çürütülebilir ve test edilebilir olmasıdır. Bu ikinci özellik “ise” bağlacı ile kurulan önermelerde yansıtılmıştır; gözlem ve deney yoluyla önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı ispatlanmıştır.

Bir hipotezin formül hali ya da test edilmesi bilimsel metodun bir parçasıdır, bu metodu bilim insanları doğa olaylarını anlamak ve bu olaylara dair fikirlerini test etmek amacıyla kullanır.

Hipotezin ortaya çıkışı yaratıcı bir süreç olarak betimlenmiştir ve bilimsel bilgi birikimine, sezilere ya da deneyimlere dayanmaktadır. Bu sebeple, bilimsel hipotezler genellikle bilgiye dayalı tahmin olarak tarif edilse de aslında bir tahminden daha çok bilgi içerirler.

Bilimsel değerlendirmelerin sonucunda bir hipotez genellikle ya yanlış bulunup reddedilir ya da doğruluğu kabul edilir. Ancak, hipotezler genellikle çürütülebilir olduklarından, bir hipotez bilimsel kanıtlarla desteklense ve doğru olarak kabul görse bile daha sonra aksi kanıtlar bulunursa çürütülüp yanlış kabul edilebilir.

Bazı durumlarda bilim insanları hipotezin yanlışlığı ispatlandığında o hipotezi reddetmektense var olan fikre yeni bilgiler ekleyerek o hipotezi adapte ederler. Bu açıdan bir hipotez asla hatalı değildir, yalnızca tamamlanmamıştır.

Bilimsel hipotezin araştırması bilimsel teorinin gelişmende önemli bir adımdır. Hipotezler teorilerden şu şekilde ayrılır; hipotezler genellikle farazi açıklamalarken teoriler, birçok farklı bilimsel araştırmalardan geçerek genel bir tanıma varılmasıdır.

Teori nedir?

Bilimsel teori doğadaki herhangi bir olayın, bilimsel yöntemlere uygun olarak, gözlemler ve deneyler aracılığıyla sürekli test edilebilen, hipotezlerin gelişmiş hali olan tanımlarına denir.

Bilimsel teoriler çok sıkı tetkiklere dayanır ve bilimsel bilgilerin anlaşılmaya müsait formlarıdır.

Sözlükte "hipotez" ne demek?

1. Varsayım

2. Deneylerle henüz yeter derecede doğrulanmamış ancak doğrulanacağı umulan teorik düşünce, faraziye, hipotez

Köken: Fransızca

Hipotez kelimesinin ingilizcesi

n. hypothesis

Kaynaklar:

https://www.thoughtco.com/what-is-a-hypothesis-609092

https://www.thoughtco.com/examples-of-a-hypothesis-609090

https://www.britannica.com/topic/scientific-hypothesis

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypothesis

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_theory

www.tdk.gov.tr

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç