Hidrojen iyonu nedir?

Proton adı da verilen (1+) elektrik yüklü hidrojen atomu. Bir proton ve bir elektrondan meydana gelmiş hidrojen atomu bir elektronunu verdiği zaman geriye çıplak bir proton kalır. Hidrojen iyonuna asitlerin sulu çözeltisinde rastlanır. Bu sulu çözeltilerde bulunan hidrojen iyonları su molekülleri ile birleşerek hidronyum veya oksonyum denilen iyonu (H3O+) meydana getirirler.

Protonun büyüklüğü ortalama olarak diğer iyonların 1/100.000’i kadardır. Yükün, protonun yarıçapına oranı oldukça büyüktür. Protonun suda ayrı olarak mevcut kalması mümkün değildir.Çünkü protonun büyük yükü sebebi ile su molekülünün etrafındaki elektriki alanı tahrif olur. Bu tahrifin sonucu olarak su molekülü ile hidrojen iyonu arasında bir bağ teşekkül eder ve böylece hidronyum iyonu hasıl olur.

H 3 O + iyonu 10 -3 saniye yaşayabilir ve varlığı spektroskopik metodlarla ispatlanmıştır. Son yapılan araştırmalar, hidronyum iyonunun üç su molekülü ile hidrojen köprüleriyle birleştiği ve H 9 O 4+ iyonunu

meydana getirdiğini göstermiştir.

Herhangi bir asit suda çözündüğü zaman hidronyum iyonu meydana gelir. Zayıf asitler suda çözündüğü zaman az, kuvvetli asitler çözündüğü zaman ise çok miktarda hidronyum iyonu meydana

gelir. Buna rağmen H + iyonunun yazılışı H 3 O + iyonunun yazılışından kolay olduğu için kimyasal

denklemlerin yazılışında H + şekli kullanılır.

Hidrojen iyonu, hidroksil iyonu ile birleşerek suyu meydana getirir. Bu olaya nötralleşme denir. Hidrojen iyonu aktif metaller ile reaksiyona girer. Bu reaksiyonda metal, iyon haline geçerken kendisi indirgenir, elementel hidrojen haline geçer. Hidrojen iyonları canlı organizmada meydana gelen birçok reaksiyonun ve endüstrideki kimyasal işlemlerin yönünü tayin eder. Hidrojen iyonu konsantrasyonu birçok kimyasal işlemle de çok önemlidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç