Hidra nedir?

En basit çokhücreli hayvanlardır. Uzunlukları ancak 1 sm. kadardır, iplik kalınlığında olurlar. Durgun sularda yaşayan hidraların vücutlarının bir ucunda yere tutunmalarına yarayan bir organ, öbür ucunda da ağız vazifesi gören bir açıklık vardır. Ağzın etrafında sayıları 5-12 arasında değişen uzantılar bulunur. Hidralar tomurcuk vererek çoğalırlar. Gövdeden çıkan tomurcuk, büyüyüp gelişince ayrılır, kendi başına yaşamaya başlar.

Hidralar ya da Hydrozoa (Latince hydra (su), zoon (hayvan)), hidra, obelia gibi hayvanları ve diğer hidra benzeri canlıları kapsayan bir Knidliler sınıfıdır. Genellikle koloni şeklinde, çoğunlukla eşeyli ve eşeysiz üremenin birbini takip etmesiyle çoğalırlar. Çoğunun hayat döngüsünde hem polip, hem de medüz formları görülür. Yalnız bazılarında sadece polip ya da sadece medüz form olan hayat görülür.

Polip formları, genellikle koloni oluşturan, sesil yaşayan ve tüp şeklinde vücudu olan hayvanlardır. Medüz formlar ise; poliplerin üzerinde oluşan yan tomurcuklardan meydana gelen bağımsız yüzen hayvanlardır. Aynı türün polip ve medüz formları çooğunlukla farklı bilimsel isimlere sahiptirler.

Tatlısu ve göllerde tek tek bireyler halinde yaşar. Vücudu torba biçiminde olup üst kesiminde ağzı ve bunun çevresinde dokunaçlar bulunur. Kendini yenileme yeteneğinde olan hidradan kopan bir parça yeni bir hidra oluşturabilir. Ayrıca hidranın duyargaları çıkarılacak olursa yerine yenileri çıkabilir. İyi beslendikleri zaman tatlısu poliplerinin eşeysiz olarak tomurcuklanma yoluyla üreyebildikleri saptanmıştır.

hidra

Bu hayvanlar eşeyli olarak da üreyebilir. Ayrı eşeyli olabildikleri gibi erdişi olanları da vardır. En bilinenleri yeşil hidra ve kara hidradır. Hidralarda hücre yaşlanması ve yaşlılığa bağlı ölüm görülmez; hidralar biyolojik ölümsüzlerdir. Boyları 10 mm'ye kadar uzayabilir. Knidosit denilen iğneli bir örtüyle kaplı dokunaçlarıyla avlanırlar. Derileri iki tabakadan oluşur, iki tabaka mezoglea denilen jelatinimsi maddeyle ayrılır. Hidralar, polip yaşam sürdürürler, avlanma harici zamanlarda hareketsizlerdir.

Sözlükte "hidra" ne demek?

1. Dokunacı olan, tatlı su hayvanı (hydra).

Hidra kelimesinin ingilizcesi

[Hidra] n. hydra, multi-headed water serpent which grew new heads immediately after the old ones were cut off (Greek Mythology); large southern constellation; complex problem which grows worse even as part of it is solved; freshwater polyp
n. hydra, multi-headed water serpent which grew new heads immediately after the old ones were cut off (Greek Mythology)
n. hydra
Köken: Fransızca

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç