Hayat nedir?

Bitki ve hayvan uzuvlarının görev halinde bulunuşudur. Genel olarak doğumla ölüm arasındaki süreyi kaplar. Hayatta bulunan bütün varlıklara «canlı» denir.

Canlıların yapı taşı hücredir. Bitki hücreleri de hayvan hücreleri de protoplazmadan meydana gelmiştir. Protoplazmanın tipi canlıya göre değişiktir. Ancak yine bütün protoplazmaların ortak özellikleri vardır. Bu özelliklerin başında içlerindeki asal elemanların aynı olması gelir. Karbon, oksijen, hidrojen, demir, sodyum, magnezyum, fosfor, azot, kükürt, kalsiyum, klor bütün protoplazmalarda vardır.

Protoplazmanın bileşiminde daha başka elemanlar da bulunur. Bilginler 42 çeşit elemanın var olduğunu tespit etmiştir. Bu elemanlar tek tek değil, çeşitli bileşimler halindedir. Bunların başında protein, yağ ve karbonhidratlar gelir. Ayrıca besinlerin bölünüp parçalanmasını sağlayan enzimler ile tuz ve su da vardır. Bütün bu maddeler hayatın devamı için şarttır. Canlılar bunları dışarıdan aldıkları su ve besinler sayesinde sağlar.

Canlıların en büyük özelliği üreme ve büyümedir. Her canlının temel taşı olan hücreler, bölünme ile çoğalır. Hücrelerden meydana gelen gelişmiş canlılar da çeşitli yollarla ürerler. Büyüme de canlıların en büyük özelliklerinden biridir. Büyüyen her canlı kendi kendisine yeni yeni kısımlar ekler. Büyümenin ve hayatın devamını sağlayan beslenme de canlıların bir başka özelliğidir.

Bitki olsun, hayvan olsun, bu sayede hem hayatta kalır, hem de büyümesini sağlar. Vücutta biriken şeylerin dışarı atılması, çevredeki şartlara uymak da canlılara has özellikler arasındadır. Vücutta biriken İşe yaramaz şeyler dışarı atılmazsa hayat imkansız hale gelir. Bitkilerin dışında kalan canlı varlıkların en büyük bir özelliği de harekettir. Bu gibi canlılar hiç bir dış yardım görmeden kendi kendilerine hareket edebilirler. Hayatın süresi «ömür» dür.

Bitki ve hayvanların ömür uzunlukları çok çeşitlidir. Ömürleri birkaç saat süren canlılar olduğu gibi binlerce yıl sürenler de vardır. Genel olarak bitkilerin ömrü hayvanlardan daha uzundur. En uzun ömürlü canlı olan Sekoya ağacı 3-4.000 yıl yaşar. Genel olarak canlıların büyüme hızı İle ömürleri arasında bir ilgi vardır.

Çabuk gelişip, olgunlaşan canlılar çabuk, yavaş gelişip olgunlaşanlar da geç ölür. Hayat, dünyanın oluşundan birkaç milyar yıl sonra başlamıştır. Yeryüzü soğuyup da yaşamaya elverişli hale gelince, yani bundan 1.000.000.000 yıl önce ilk hayatın başladığı tahmin edilmektedir. Önce sularda başlayan hayat, daha sonra karalara geçmiştir.

Sözlükte "hayat" ne demek?

1. Yaşam, dirim; meslek ve durum.
2. Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür; geçim koşullarının tümü.
3. Yaşam biçimi, içinde yaşanan koşulların tümü, yaşantı; canlılığı gösteren hareket, kaynaşma.

Cümle içinde kullanımı

Bu köyde hiç hayat yok.

Hayat kelimesinin ingilizcesi

adj. living
n. life, lifetime, living, vita, existence, experience, heart's blood, race
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç