Hatme nedir?

Hatme; İslam dininde bir topluluk tarafından topluca yapılan zikir'e verilen isimdir.

Hatme Allah'ı anmak üzere bir araya gelen toplulukların adabıdır. Hatme sünnet olmamakla beraber, güzel olan ve yapılması durumunda insanlara ruhen  çok şeyler kazandıracağına inanılan ibadetlerdendir. Hatme genelde tarikatlarda yapılan bir ibadettir. Hatme kapalı bir odada yapılır. Hatme, Nakşibendi tarikatının en önemli esaslarından biridir.

Hatm nedir?

Kur’an-ı Kerimin tamamını okuyup bitirmek demektir.

Hatme nasıl yapılır?

1. Kur'an-ı Kerim'deki duaları okuyarak

2. Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyarak

3. İhlas süresini okuyarak  ve salavat getirip "Ya Baki entel Baki" zikri çekilerek.

Büyük hatme nedir?

Büyük hatme 100 adet taşla yapılır. Büyük hatmede 10 adet işaret taşı(büyük taş) kullanılır. Hatme halkasında imamla birlikte "İnşirah" (Elemneşrahleke) suresini bilenlerin sayısı 11 kişi veya daha fazla olursa buna "büyük hatme" denir

Küçük hatme nedir?

Küçük hatme 100 adet taşla yapılır. Küçük hatmede 5 adet işaret taşı(büyük taş) kullanılır. Hatme halkasında imamla birlikte "İnşirah" (Elemneşrahleke) suresini bilenlerin sayısı 11 kişiden az olursa buna "küçük hatme" denir.

Hatmenin faydaları

1. Gelebilecek her türlü bela ve musibetleri uzaklaştırır,

2. Duaların kabulüne vesile olur,

3. Müridlere sayısız manevi faydalar sağlar,

Hatme duası okurken dikkat edilecek noktalar

1. Hatme duası okunurken Resullah (s.a.v.) Efendimiz’in ism-i şerifi geçince kendi duyacağı kadar bir sesle "sallallahu aleyhi ve sellem" denir.

2. Ashab – ı kiramın topluca anıldığı yerde; "Radıyallahu anhüm" veya "Rıdvanullahi Teala aleyim ecmain" denir.

3. Nakşi, Kadiri, Çeşti ve diğer tarikat silsilelerinin birlikte anıldığı yerde "kaddesallahu esrarehüm" denilir.

4. Sadat – ı kiramın isimleri geçince de her biri için ayrı ayrı "kaddesallahu sırrahu" denilir.

5. Hatme duası okuyan imam kendi duyacağı kadar bir sesle dualarak "ve ila ruhi" kelimesini de ilave eder.

6. İmam hatme duasını bitirince ikindi vakti ise, Nebe(Amme) suresini, yatsı vakti ise, Mülk(Tebareke) suresini okur. Bunları ezbere bilmeyenler İnşirah(Elemneşrahleke) suresini okuyabilirler.

Hatme-i hacegan nedir?

Nakşibendi tarikatında toplu halde yapılan, hatme imamı ve cemaatten oluşan bir zikir şeklidir.

Hatmeye başlarken neden 25 kez estağfirullah denir?

Kuran-ı kerim'de geçen 25 peygambere tekabül ettiği içi 25 kez estağfirullah denir.

Adım adım hatme'nin yapılışı

1. Bir kere Fatiha suresi, Üç kere İhlas suresi okunur.

2. "Euzu billahis-semi'ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi euzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve euzu bike rabbi en yahdurun" denir.

3. "Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun. Sadekallahül-azıym" ayeti okunur.

4. Tekrar "Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbiru ve sabiru ve rabitu vettekullahe lealleküm tüflihun. Sadekallahül-azıym" ayeti okunur.

5. 100 defa Salavat getirilir.

6. 500 defa "Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel-hasirin" okunur.

7. 100 defa Salavat getirilir.

8. 500 defa "Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin" okunur.

9. 100 defa Salavat getirilir.

10. 500 defa "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin" okunur.

11. 100 defa Salavat getirilir.

12. 500 defa "La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym" okunur.

13.100 defa Salavat getirilir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç