Haniflik nedir?

Hanif kelimesinin Arapça, İbranice, Süryanice ve Habeşce dillerininde geldiğine dair tartışmalar bulunmaktadır. Haniflik kelime anlamı olarak "tertemiz, arıduru, pak" olmak anlamlarına gelmektedir.

Kuran-ı Kerim'de haniflik; Doğruya yönelen, doğruyu arayarak, Allah'ın yanı sıra başka bir güç ve hakikat kaynağı tanımadan, sadece bir olan Allah'ın yoluna kendisini en temiz, saf ve duru olarak kendisini teslim eden kişiler anlamına gelmektedir.

Kur'an henüz indirilmeden önce tek tanrı inancını taşıyan kişilere Arapça hanif adı verilirdi. Bu kişiler İbrahim peygamberin yolunda oldukları için bu isimle anılırlardı. Haniflik aynı zamanda insan ya da Adem Peygamber soyuna Allah tarafından çizilen yaşam biçimidir.

Hanif kişi

Hanif kişi, doğruya inanan, hak yolda olan, İslamiyet’e sarılan, Allah’ı tek bilen ve ona kalpten inanan kişi demektir.

Cahiliye devrinde hanif

Cahiliye devrinde, sünnet olduktan sonra Kabe'yi ziyaret eden kimseye hanif denilirdi.

Kuran-ı Kerimde hanif geçiyor mu?

Kur'an-ı Kerim'de hanif kelimesi 10 yerde, çoğulu hunefa ise iki yerde geçmektedir. Kuran-ı Kerimde dokuz yerde geçen hanif kelimesi hanifliğin müşriklikten farklı ve onun karşıtı olduğu belirtilmektedir.

Aynı zamanda sekiz yerde geçen hanif kelimesi Hz. İbrahim ( a.s.)'ın imanını ifade etmekte, bu sekiz yerin birisinde de din manasına gelen millet kelimesi yer almakta, bir yerde de bizzat Hz. İbrahim (a.s.)'ın kendini hanif diye nitelemektedir.

Allah katında hangi din daha makbuldür?

Hz. Peygamber (a.s.) Allah katında hangi din daha makbuldür diye sorulduğunda "kolaylaştırılmış haniflik" diye cevap vermiştir.

Hanifen müslima nedir?

Saf ve duru olarak inanmak ve yaşamak ve bu şekilde tek olan Allah'a ve onun Kuran'da gösterdiği yolda yürümek yani yaşamaktır. Kuran'da bir olan Allah'ın yoluna saf ve duru olarak kendini adayan, saf ve duru bir şekilde Allah'a teslimiyet gösteren anlamında kişilere "Hanifen müslima" denilmiştir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç