Han nedir?

Eski Türklerde hükümdarlık ünvanı. Osmanlılarda padişah manasına gelmek üzere han ünvanı kullanılmıştır.

Han kelimesinin eski kullanılış şekli hang olup, en çok kullanılan manası Fariside şah kelimesinin karşılığıdır. Eski Türklerin kendilerine büyük görünen her şeye han ünvanını verdikleri Orhan, Denizhan, Dağhan, Kamhan, Gökhan gibi kullandıkları isimlerden anlaşılmaktadır.

Kaşgarlı Mahmud, Divanü Lügat-it-Türk’ ünde Uygur oymaklarının kan şeklinde kullandığını yazıyor. Zamanla, Oğuz Türkçesinde kaf’ın ha’ya dönüştüğünü belirtiyor. Bu durum katun=hatun, kangı=hangi gibi kelimelerde de görülür.

Türklerde müslüman devletlerden ilk defa Karahanlılar paralarında Han tabirini kullandılar. Selçuklular ve Harezmşahlarda han, asilliğin en yüksek ifadesiydi. Moğollarda da Cengiz Han ve haleflerince kullanılan han tabiri, eski Bozkır şehirlerinin isimlerinde de (Hanbalık ve Purshan gibi) geçerdi.

Orta Asya’da Hive Hanlığı, Buhara Hanlığı gibi küçük Türk devletlerinin hükümdarları ile Delhi Türk İmparatorluğunda hükümdar, vezir ile ileri gelen devlet adamları bu ünvanı kullanmışlardır.

Osmanlı padişahları ise Çelebi Sultan Mehmet’den itibaren devletin yıkılışına kadar diğer hükümdarlık ünvanlarının yanında Han tabirini de kullandılar. Osmanlılarda bu ünvan ayrıca Kırım giraylarına da veriliyordu.

Sözlükte "han" ne demek?

1. Osmanlı padişahlarının adlarının sonuna getirilen san; büyük kentlerde serbest mesleklerde çalışanların oda ya da daire tutup çalıştıkları birkaç katlı yapı.
2. Doğu ülkelerinde yerli beyler ve kırım girayları için kullanılan san.
3. Yol üzerinde ya da kasabalarda yolcuların konaklamalarına yarayan yapı.

Cümle içinde kullanımı

Sultan Selim Han.

Han kelimesinin ingilizcesi

n. ancient Chinese dynasty that ruled continually from 206 B.C to 220 A.D. who unified and expanded the boundaries of China and promoted literature and arts; Chinese people in general; river in central China; collective name for ideographs developed in China
v. have, possess; get; live
n. inn, hostel, caravanserai, khan, road house, hostelry, rest house

Han ne demek? (Ekonomi)

Farsça kökenli. 1. Eski devirlerde yol üzerlerinde veya kasabalarda yapılan, yolcuların ve hayvanlarının konaklamasına yarayan yapılar. 2. Büyük şehirlerdeki yoğun iş merkezlerinde, iş yeri ve dükkan olarak kullanılan birkaç katlı binalar.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç