Halk nedir?

Halk bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir.

Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir toplumda halen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.

Arapça kökenli bir kelime olan halk, “Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk” şeklinde tanımlanmaktadır. Globalleşen dünyada artık ülke sınırları ortadan kalkmış bir yerde meydana gelen bir olay çık hızlı bir şekilde dünyanın diğer bölgelerini etkisi altına almaya başlamıştır.

Bu yüzden halk tanımındaki üke gibi sınırlayıcı unsurlar ortadan kalkmış ve dünya bir ülke olmuş dolayısıylada tüm dünyadaki insanlar dünya halkları olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Örneğin geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden büyük halkçı lider Hugo Chavez’in vefat haberi duyulur duyulmaz tüm dünya halkları infiale geçmiş ve yas tutmaya başlamıştır. Bolivya’dan İran’a günlerce yas ilan edilirken halk tanımının sınır tanımadığı resmen tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Halkın belirgin özelliklerinden biri, millet olma özelliklerine veya bilincine ulaşamamış olmasıdır. Örneğin İstanbul halkı, Sovyet halkı. Bir devlette yaşayanlardan bahsederken o devletin milletinden ziyade, halkından bahsetmenin daha doğru olacağı ve milliyetçi söylemleri daha geri plana itmesi nedeniyle amaca daha uygun olacağı düşünülmektedir. Nitekim bir Amerikan milletinin olmayıp bir Amerikan halkının olması buna örnektir.

Sözlükte "halk" ne demek?

1. Aynı ülkede yaşayan, aynı uyrukta dil, kültür bağı olan insan topluluğu,insanlar, toplum; belli bir bölgede ya da çevrede yaşayanların tümü.
2. Aynı soydan gelen, ayrı ülkelerin uyruğu olarak yaşayan insan topluluğu; yöneticilere göre bir ülkedeki yurttaşların tümü.
3. Bir ülke içerisinde yaşayan değişik soylardan insan topluluklarının her biri; aydınların dışında kalan topluluk.

Cümle içinde kullanımı

Halktan bir adam.

Halk kelimesinin ingilizcesi

adj. folk, public, popular, communal, vulgar
n. the people, people, public, the crowd, the community, the vulgar, demos, folk, the million, populace, grass roots
pref. demo
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç