Hacegan nedir?

Osmanlılar zamanında devlet dairelerindeki yazı işlerinin başında veya defterdarlık, nişancılık gibi vazifelerde bulunanlara verilen sivil bir rütbe.

Hacegan, tasavvuf ilminde de kullanılan bir tabirdir. Farsça bir kelime olan Hace; hoca, efendi, mürşid, rehber manalarına kullanılır. Hacegan da, hace’nin çoğuludur. Bilhassa Maveraünnehr ve Hindistan bölgesinde, Farsça konuşulan mahallerde bu kelimenin kullanılması yaygındr.

Hace ünvanı, Orta Asya’da ilim ve irfan büyüklerine, makam ve mevkii yüksek olan kimselere verilmiştir. Bu ünvan ile ilk olarak yad edilen, büyük alim, Hace Yusuf-ı Hemedani’dir. Tasavvufta Nakşibendiyye yolunun mürşidi kamil olan büyükleri, bu vasıfla anılagelmişlerdir. Hacegan hanedana mensup bu büyük alimler, Harezmşahlar, Cengiz Han (Moğollar), Emir Timur Gürgan ve Timur Hanın sülalesi saltanatına rastlayan devirlerde yaşamışlardır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç