Hac ibadeti nedir?

İbadet; İslam dininde Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasakladığı bütün haramlardan uzaklaşmak manasındadır.

Hac ibadeti; İslamın şartlarından beşincisi, Kameri aylardan Zilhicce ayında islam kurallarına uygun şekilde ihram denilen örtüye bürünerek Arafat'da ayakta durmak ve Kabe’yi tavaf etmek için yapılan ibadettir.

Hac ibadeti bir kulluk görevidir. Hicretin dokuzuncu yılında farz olmuştur. Hac hem mal, hem de beden ile yapılan bir ibadettir.

Hac ibadeti ne zaman başlar ne zaman son bulur?

Hac her yıl Zilhicce ayının 10'unda Arafat meydanında başlayıp, Kabe'de yapılan veda tavafı ile son bulur.

Hac ibadeti niçin yapılır?

1. Allah’ın hoşnutluğunu, rızasını kazanmak,

2. Allah'ın bize verdiği nimetlerden dolayı şükretmek için,

3. İslam’ın beş temel şartından biri olduğu için

Hac ibadeti kimlere farzdır?

1. Hür, ergin ve akıllı olanlara,

2. Hacca gidip gelmeye yeterli vakti bulunanlara,

3. Hacca gidip gelinceye kadar ailesinin geçimini sağlamış olanlara,

4. Gerekli masrafları karşılayacak kadar zengin olanlara,

5. Sağlıklı olanlara,

6. Yol güvenliği bulunanlara.

Hac ibadetinin geçerlilik şartları

1. Hac yapmak niyetiyle ihrama girmek,

2. Özel vakit,

3. Özel mekan

İhram nedir?

İhram ilmihal dilinde hac veya umre yapmaya niyet eden kişinin, diğer zamanlarda mubah olan bazı fiil ve davranışları belirli bir süre boyunca yani hac veya um-renin rükünlerini tamamlayıncaya kadar kendi nefsine haram kılması anlamındadır.

Özel vakit nedir?

Haccın farzlarını yani "ihrama girme", "Arafat vakfesi" ve "ziyaret tavafı"nı, kendileri için belirlenmiş özel vakitlerinde yapmak haccın geçerlilik şartıdır.

Özel mekan nedir?

Haccın farzlarının özel mekanlarda yerine getirilmesinin anlamı, vakfenin Arafat sınırları içinde ve tavafın Kabe'nin etrafında yapılmasıdır.

Hac ibadetinin türleri

1. Ifrad Haccı

2. Temettü Haccı

3. Kıran Haccı

Ifrad haccı

Umresiz yapılan hac anlamına gelir. Hacı adayı ihrama girerken sadece hacca niyet eder ve hac vazifelerini yerine getirir. Ifrad haccı yapanlara kurban kesmek vacib değildir.

Temettü haccı

Umre ve haccı ayri ayrı ihrama girerek yapmak anlamına gelir. Hacı adayı önce umre için ihrama girip umre vazifelerini yapar ve ihramdan çıkar. Günü gelince yeniden ihrama girerek hac vazifelerini yerine getirir. Temettü haccında kurban kesmek vacibdir.

Kıran haccı

Umre ve haccı bir ihramda yapmak anlamına gelir. Hacı adayı ihrama girerken hem umre, hem de hacca niyet eder. Önce umreyi yapar fakat ihramdan çıkmaz, sonra da haccı yapar. Kıran haccında da kurban kesmek vacibdir.

Tavaf nedir?

Tavaf; Kabenin etrafını usulüne göre yedi defa dolaşmaktır.

Telbiye nedir?

İhramlı olarak ve yüksek sesle: ''Lebbeyk, Allahümme Iebbeyk, Iebbeyke la serike Ieke Iebbeyk, innel'hamde ve'n ni'mete Ieke ve'lmülk; la serike Iek.'' demektir. Kadınlar hafif sesle telbiye getirirler.

Vakfe nedir?

Hac'da Arafat ve Müzdelife denilen yerlerde belirli zamanlarda bir süre kalmaktır.

Sa'y nedir?

Kabenin yakınında bulunan Safa ile Merve tepeleri arasında gidip gelmektir. Bu gidiş-gelişler, Safa'dan Merve'ye dört, Merve'den Safa'ya üç olmak üzere yedi defadır.

Umre nedir?

Eğer Kabe hac mevsimi dışında ihramlı olarak tavaf edilir ve Safa ile Merve tepeleri arasında Sa'y edilirse buna "Umre" denir.

Hac ibadetinin maddi manevi faydaları

1. Hacca giden Müslüman, Allah’ın kendisine verdiği vücut sağlığı ve mal zenginliği gibi dünya nimetlerinin şükrünü yerine getirmiş olur.

2. Değişik ülkelerden gelen Müslümanlar görüşüp tanışır ve bilgi alışverişinde bulunur, aynı zamanda ticari ilişkilerde bulunurlar.

3. Hac, insanın kul hakkı dışında diğer günahlardan affedilmesine sebeptir. Bunun için günahlarının affedilmesi için dua ederler. Bir daha kötü bir yapmamak, dürüst ve ahlaklı olmak üzere Allah’a söz verirler.

4. Hac, çeşitli Müslüman ülke insanları arasında kardeşlik kurulmasına yardımcı olur. İslam dininin birlik ve beraberlik dini olduğu, hacda daha kolay anlaşılır.

5. Hac mevsiminde Kabe mahşer yerini andırır. Hac ibadetini yerine getiren Müslüman dünya menfaatleri için yapılan kötü işlerin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu kavrar.

6. Ruhi sıkıntılardan kurtulması için insanlara seyahat tavsiye edilir. Allah da Kur’an’da gezip dolaşmayı tavsiye etmiştir. İşte hacca gidenler bu seyahati tabii olarak yapmış olurlar.

7. Bütün hacı adaylarının renk, ırk ve meslek ayırımı gözetmeden bembeyaz ve aynı tip ihram içinde bulunmaları eşitlik fikrinin yerleşmesine yardımcı olur.

8. Hac ibadeti dünya Müslümanları arasında tanışma, yakınlaşma, birlik ve beraberlik, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının gelişmesine yol açtığı için evrensel boyutları olan bir ibadettir.

Hac sözlükte ne demek?

Hac, sözlükte yönelmek, ziyaret etmek anlamına gelir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç