Hac nedir?

İslam’ın beş farzından biridir. Hac mevsiminde Mekke'ye giderek Kabe'yi ziyaret eden ve gerekli törenlerde bulunanlar «Hacı» unvanını alırlar.

Hac, yalnız varlıklı Müslümanlar'a farzdır. Hac'cın İslam dininden öncelere uzanan bir tarihi vardır. İslam'dan sonra da bu müessese yaşamakta devam etmiştir. Hac günü, Kurban Bayramı'na rastlayan 10 zilhiccedir. Ancak törenler iki gün önceden başlar. Hac'dan sonra Medine'ye gidilerek Hz. Muhammed'in kabrini ziyaret etmek de bir gelenek halindedir. Hac günü her 7 yılda bir defa cumaya rastlar.

Öyle Hac yılları daha mübarek sayılır ve Hacca gideceklerin sayısı artar. Hac günü cumaya rastlayan Haclara «Haccu'l -ekber» (Büyük Hac) denir. Bir Müslüman'ın Hacca gidebilmesi için her şeyden önce varlıklı olması, ailesinin geçimini sağlamakta hiç bir müşkülü olmaması gerekir. Bu şartları haiz olan Müslümanlar, Hacca gidebilirler. Hac mevsiminde Mekke'de toplanan on binlerce Müslüman, kardeşlik ve birlik havasını tadarlar. Böylece Hac, Müslümanlar arasındaki birliği kuvvetlendirmeyi sağlar.

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Hacca çok büyük önem verilirdi. Kabe örtüsü İslam'ın halifesi olan Türk padişahı tarafından verilir, örtü «sürre alayı» denilen özel bir alay ile ve büyük törenlerle gönderilirdi. Hac ibadetinin yerine getirilebilmesi için belirli şartlar vardır. Bu şartlardan en önemlilerinden biri zaman şartıdır. Bir diğeri ise mekan şartıdır. Kabe ve Arafat mekanları, 1 Şevval - 9 Zilhicce zamanlarında ziyaret edilmedikçe Hac ibadeti yerine getirilemez.

Arafat için zaman 9 Zilhicce’dir. Bu konulara ilişkin geniş açıklamaları rehberin ileriki sayfalarında bulacaksınız. Hac, alemlerin tek Rabbi olan Allah’a kulluğun zirveye ulaştığı bir ibadettir. Bütün insanların, şan, şöhret, makam ve mevki gözetmeden eşitlendiği, derecelerin ancak Allah katında bilindiği bir ibadet olan Hac, giyilen ve girilen ihram ile birlikte insana kendi acziyetini, ve Allah’ın azametini hissettirir.

hac

Allah’ın evi diye bilinen Kabe, namazlarda yönelinen son noktadır. Yalnız, burası ‘‘Allah’ın evi’’dir, demek, Allah’a mekan izafe etmek anlamında değildir. Allah tarafından hususi olarak belirlenip, insanlara ibadet noktası olarak tesbit edilen yer, anlamındadır. Ayrıca, bu özelliğinden dolayı orada her türlü kötülük, masiyyet, ve hatta bunlara götüren davranışlar yasaklanmıştır. Tavaf, Allah tarafından değerli ve bereketli kılınan işte bu yüce makamın etrafında insanın kendi acziyetini, Allah’ın da yüceliğini kabullenmesinin bir ifadesidir.

Bununla birlikte, böylesine azamet ve merhamet sahibi olan Allah’a şükür ile, rahmeti ve bereketi bol olan Rabbü’l Alemin’den af dilemek için bir fırsattır. Arafat’ta vakfe, mahşer gününü hatırlatır. Çünkü insanlar mahşer günü bu şekilde cem olunacaklardır. İki parça ve özellikle beyaz olan ihram kıyafetleri, dünyanın her tarafından gelen, makamları, emir verme yetkileri, renk, dil ve ırkları farklı olan insanların eşitlendiği ve sadece tek olan Allah’ın tazim ve tekbir edildiğinin simgesidir.

O gün orada hiçbir şeye zarar gelmez. Ot ve hayvan dahil hiçbir canlıya zarar verilmez. Zarar vermeye götüren yollar da kapalıdır. İşte bu önemli ibadet, Allah’tan bir rahmet olarak belirli şartları taşıyınca, kişiye, ömründe yalnızca bir kere farzdır. Tekrarındaki sevabdan ve hikmetlerden hiçbir mü’min mahrum olmak istemez. Vakfesi olmayan Hac diyebileceğimiz umrenin de sevabı çoktur.

Sözlükte "hac" ne demek?

1. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal tanınan yerlerin, o dinden olanlarca ziyaret edilmesi.
2. İslamın beş şartından biri olan, müslümanlarca, zilhicce ayında mekke'de yapılan, kabe'yi ziyaret ve tavaf töreni.

Hac kelimesinin ingilizcesi

[HAC] n. pilgrimage, hadj
adj. crucial
n. cross, crucifix, rood
Köken: Arapça

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç