Gtip nedir?

Gtip, Gümrük tarife istatistik pozisyonu kelimelerinin baş harflerinden oluşan Gümrük tarife istatistik pozisyonu anlamına gelen bir kısaltmadır.

Gtip; Dünya Gümrük Örgütü’nün standart hale getirdiği armonize sistemden alınan ve tüm dünyada ürünlerin tanımlanması ve sınıflandırılması için kullanılan 12 haneli bir koddur.

12 haneden oluşan Gtip, uluslararası ticarette ürünlerin tanımını ve ayrımını yapmak amacıyla kullanılmaktadır.

Tüm dünyada, her ülkenin tarife cetvelinin esasını Aromonize Sistem oluşturmaktadır. Resmi adı Armonize Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi (The Harmonized Commodity Description and Coding Systems) olan Armonize Sistem, uluslararası ticarete konu olan tüm mallar için kullanılan uluslararası bir ticari sınıflandırma sistemidir. Armonize Sistem’de ticarete konu tüm ürünler belirli bir mantık ve sistematik çerçevesinde sınıflandırılmıştır.

Armonize sistem nedir?

Dünya Gümrük Örgütü'ne bağlı 170'den fazla ülkede kullanılmakta olan ürün kodlama sistemine Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Code)(Armonize Sistem) denilmektedir.

Armonize Sistem (Tarife Cetveli) 21 bölüm ve 96 fasıldan oluşmaktadır. Fasıllar 2'li kodlara, her bir fasıl 4'lü kod olan pozisyonlara ve her bir pozisyon ise 6'lı kod olan alt pozisyonlara ayrılmıştır. Her ülkenin tarife cetvelindeki 2'li, 4'lü ve 6'lı kodları tüm dünyada aynıdır. Diğer bir ifadeyle, bu kodlar tüm dünyada aynı ürünü ifade etmektedir. Örneğin, tüm ülkelerin gümrüklerinde, 0409.00 GTİP Kodu (HS Code) denildiğinde "tabii bal" anlaşılmaktadır.

Armonize Sistemin kullanım amaçları nelerdir?

1- Gümrük Vergileri tespitinde,

2- Uluslararası ticaret istatistiklerinin tutulmasında,

3- Menşe kurallarının saptanmasında,

4- Yerel vergilerin tespit edilip toplanmasında,

5- Ticaret müzakerelerinde( Dünya Ticaret Örgütü toplantılarında),

6- Nakliye vergileri ve istatistikleri için,

7- Dış ticareti kontrollere bağlı ürünlerin izlenmesinde( atıklar, ozon tabakasına zarar veren kimyasallar vb..)

Gtip kodu neyi ifade etmektedir?

1- İlk 4 rakam Eşyanın Pozisyon Numarasını,,

2- İlk 6 Rakam Dünya Gümrük Örgütü'ne üye tüm ülkelerce kullanılan Armonize Sistem Nomanklatür kodunu,

3- 7-8 inci rakamlar Avrupa Birliği ülkeleri tarafından kullanılan Kombine Nomanklatür kodunu,

4- 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamaları nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodları,

5- 11-12 inci rakamlar ise Gümrük Tarife İstatistik (GTİP) kodlarını ifade etmektedir.

Örnek bir Gtip kodu

Gtip kodu örneği

Dış Bağlantılar

Gtip kodu sorgulama

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç