Gip nedir?

Gip; "Gelişen işletmeler piyasası" kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Gip, henüz bebeklik çağında olan şirketlerin  sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla ihraç edecekleri menkul kıymetlerin işlem görebileceği şeffaf ve düzenli bir ortam yaratmak amacıyla kurulmuş  İstanbul menkul kıymetler borsası bünyesinden ayrı bir piyasadır.

Gip’te Gip Listesi’ne kabul edilen menkul kıymetler işlem görebilir. Şirketlerin menkul kıymetlerinin gip piyasasında işlem görebilmesi için gip yönetmeliğine göre şirketin İMKB’ye başvuruda
bulunması gerekir.

Alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel olarak "Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede" işlem yöntemi uygulanır. Piyasa yapıcısı bulunmayan işlem sıralarında ise "Tek Fiyat" işlem yöntemi uygulanır. Gerçekleşen işlemlerin nakit ve menkul kıymet takası Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından yapılır.

Gip'te hangi şirketlerin menkul kıymetleri işlem görecektir?

Gip’te, Sermaye Piyasası Kurulu (Spk) tarafından kayda alınmış, ancak Borsamız kotasyon şartlarını sağlamayan şirketlerin menkul kıymetleri işlem görecektir.

Gip şirketlere yararı nedir?

1. Fiyat Oluşumu ve Likidite Sağlama,

2. Finansman Kaynağı,

3. Tanınırlık ve Kredibilite Sağlama,

4. Çıkış Alternatifi Sunma,

5. Kurumsallaşma.

Merkezi kayıt kuruluşu nedir?

Gip’te işlem görecek payların izlendiği sisteme "Merkezi kayıt kuruluşu" denir.

Gip'te payların saklanması ve takas işlemleri nasıl yürütülür?

Gip'te işlem gören payların saklama ve takas işlemleri Pay piyasası ile aynı şekilde yürütülür, alım-satım işlemleri de yine Pay piyasası ile aynı elektronik işlem platformu üzerinde yapılır.

Gip yönetmeliği ve gip İşlem esasları genelgesi nedir?

Yapılan alım-satımların sermaye piyasası mevzuatına tabi olarak Elektronik Alım Satım Sistemi’de buna uygun olarak yapılmasını sağlayacak yönetmelik ve genelgenin adıdır.

Gip'te şirketlerin hangi paylar işlem görebilir?

Gip’te anonim şirketlerin mevcut ortaklarının rüçhan hakları kısmen veya tamamen kısıtlanması yolu ile yapılacak sermaye artırımı sonucu ihraç edilecek payları ile sonradan gerçekleşen sermaye artırımlarında bunlara ait hakların kullanımı ile elde edilen paylar işlem görebilir.

Gip'te şirket payları hangi aşamalarda işlem görür?

1. Birincil piyasa

2. İkincil piyasa

Birincil piyasa

Birincil piyasada sermaye artırımı yaparak paylarını ihraç eden şirketler ile alıcılar, yani tasarruf sahipleri, doğrudan doğruya karşılaşırlar. Birincil piyasada fonların tasarruf sahibinden ihraççı şirkete akışı söz konusudur ve birincil piyasada yapılan pay satışları sonucunda şirkete nakit sermaye girer.

İkincil piyasa

İkincil piyasada payların mevcut sahipleri bunları başka yatırımcılara nakit karşılığı satar, diğer bir deyişle ikincil piyasa şirkete nakit girişi sağlamayan sadece pay sahipliğinde değişiklik yaratan bir piyasadır. Gip ikincil piyasada sadece evvelce Gip’te birincil piyasa işlemlerine konu olmuş paylar ile sonradan gerçekleşen sermaye artırımlarında bunlara ait hakların kullanımı ile elde edilen paylar işlem görebilir.

Gip’te ortakların sahip oldukları payların halka arzı veya tahsisli satışı yapılabilir mi?

Gip’te halka arzdan veya tahsisli satıştan elde edilecek gelirin doğrudan şirketin finansman ihtiyacını karşılaması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, ortak satışı yolu ile halka arz veya tahsisli satış yapılmasına izin verilmemekte ve sadece sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek yeni paylar bu işlemlerde kullanılabilmektedir.

Gip'e hangi şirketler başvurabilir?

Gip’te sadece anonim şirket statüsünde olan şirketler işlem görebilecek olup, bu şirketlerin paylarının Gip Listesi’ne kabulü için karlılık, faaliyet süresi, sermaye veya piyasa değeri büyüklüğü gibi herhangi bir sayısal koşul aranmamaktadır.

Şirketlerin gip listesine kabul kriterleri nelerdir?

1. Payların Gip Listesi’ne kabulü için başvuruda bulunan şirketin anonim şirket statüsünde olması, kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi,

2. Gip Listesi’ne kabul başvurusunun, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı ya da tahsisli sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek paylar için yapılmış olması,

3. Kotasyon Yönetmeliği’nde Borsa kotuna alınarak kot içi pazarda işlem görebilmek için nicelik ve/ veya niteliğe ilişkin kriterlerden (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış şartlar) en az birinin şirkettarafından sağlanamamış olması,

4. Şirket ana sözleşmesinin işlem görecek payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar içermemesi,

5. Şirket ile Piyasa Danışmanı Listesi’nde yer alan bir piyasa danışmanı arasında başvuru tarihi itibarı ile en az iki yıl süre ile geçerli bir piyasa danışmanlığı anlaşmasının imzalanmış olması,

6. Başvuru tarihi itibarıyla son yıl sonu finansal tablolarının bağımsız denetimden geçmiş olması, ancak bağımsız denetime esas bilanço tarihinden itibaren dokuz ay geçmesi halinde ayrıca altı aylık ara dönem finansal tablolarının da bağımsız denetimden geçmesi gerekmektedir.

Gip’te şirketlerin işlem görme süreçleri

1. Şirket Bünyesinde Ekip Oluşturulması,

2. Piyasa Danışmanı ile Anlaşma Yapılması,

3. Aracı Kuruluş Seçimi,

4. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi,

5. Sermaye Artırımı ve Ana Sözleşme Değişikliği,

6. Fiyat Belirlenmesi

7. Başvuru Dosyasının Hazırlanması

8. Spk ve İmkb Başvuruları

9. Gip Listesi’ne Kabul ve Gip’te işlem Görmeye Başlama

Gip’te işlem görmenin şirketlere getirdiği yükümlülükler

1. Kamuyu Aydınlatma,

2. Bağımsız Denetim:,

3. Temettü Dağıtma,

4. Şirketlerin İmkb, Spk, Mkk gibi kurumların faydalandıkları hizmetleri karşılığında kabul, kayıt, işlem ücreti ödemelerini yapma.

Dış bağlantılar

Spk nedir?

Borsa nedir?

İmkb nedir?

Takasbank nedir?

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç