Gelir vergisi beyannamesi nedir? (Ekonomi)

(Income tax return) Götürü usulde vergiye tabi olanların dışındaki vergi yükümlüleri, bir yıl içinde kazandıkları gelirleri belirleyip beyan yoluyla Vergi Dairesi’ne bildirirler. Bu bildirim maliye Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu beyannamelerin doldurularak Vergi Dairesi’ne verilmesi şeklinde olur. gelir vergisi Beyannameleri yıllık, muhtasar ve münferit olarak üç çeşittir. Yıllık beyannameler mükelleflerin bir takvim yılı içinde çeşitli kaynaklardan elde ettikleri kazanç ve iratların bir araya getirilmesinden bulunacak gelirin bildiriminde kullanılır. Bu beyannameler, izleyen yılın Mart ayı içinde verilir. Muhtasar Beyanname : iş verenler ya da vergi kesintisi yapan öteki kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte toplu olarak Vergi Dairesine bildirilmesinde kullanılır. Münferit Beyanname, Dar Mükellefiyete tabi olanlardan yıllık beyanname vermek zorunda bulunmayanların çeşitli kazanç ve iratlarının bildirilmesine ilişkin bir beyannamedir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç