Geist nedir?

Geist, kelimesi Almanca ruh anlamına gelmekle birlikte, Alman filozof Hegel'le anlamı genişlemiş ve tıpkı varoluş gibi özel bir terim halini almıştır.

Kısaca 19. yüzyıl Alman filozoflarından Goerg Eilhelm Friedrich Hegel'in, dünyayla ve dünyanın tarihine ilişkin herşeyi, maddi olmayan bir şeyin gelişimi, kendi felsefesinin sağladığı öz bilinçte sonlanan tarihsel bir süreç olarak gördüğünü ifade eden kavramına geist denir.

Hegel'e göre tin, temel varlığın yani mutlak varlığın bir formu olarak değil, mutlak varlığın kendisi olarak yani kendini bilip tanıyan mutlak varlık olarak ele alır.

Hegel'e göre Geist nedir?

Hegel tin’i, tekilliğin ve tümelliğin birliği olarak tanımlamaktadır. Tin, kendine dönmüş, kendi içindeki doğruyu kavramış; doğanın özünü oluşturduğunu fark etmiş, doğayı yöneten özgür güç olduğunun bilincine varmış olan ide’dir.

Ancak tin’i bazı yerlerde ide, us, töz terimleriyle karşılayarak bunların aynı anlama geldiğini de ifade etmiştir. Hegel’e göre tin, kendini yabancılaşmaktan kurtaracak, özgürlüğe ulaşacak ve nihai olarak mutlak tin haline gelecektir.

Mutlak tin, tin’in doğada kendi dışında bir varlık haline ve kendine yabancı bir varlık haline gelmesi aşamasından kurtulup kendini tanımaya ve kendi özünü fark etmeye başlar. Böylelikle mutlak tin haline gelir.

İdea kendini, tez, antitez, sentez şeklinde diyalektik bir süreçle aşama aşama açar. Yani varlığın değişen ve gelişen bir yönün olduğunu ileri sürerek diğer idealist düşünürlerden ayrılır. Değişen ve gelişen bu ideaya Hegel, “geist (tin)” adını verir.

Diyalektik işleyiş üç aşamada gerçekleşir

1. Tez aşaması: Bu aşamada idea tanınmak ve bilinmek için kendine bir gerçeklik kazandırmayı istemektedir.

2. Antitez aşaması: Mutlak idea kendi dışında doğada ortaya çıkar ve idea olur. Kendi dışında doğada nesnel bir şey olur, kendine yabancılaşır ve çelişkili bir duruma düşer. Bu çelişki sentez aşamasını zorunlu kılar.

3. Sentez: İdea üçüncü aşamada çelişkiden kurtulur, tam bilince ulaşır. Böylece varlığın temeli olan geist yine kendine dönmüştür.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç