Gdp nedir?

Gdp, İngilizce Gross Domestic Produce kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

Türkçe'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla anlamına gelmektedir.

Gdp yani Gayrisafi Yurt içi hasıla; Bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

Gdp genellikle bir yıl için ele alınır.Nihai mal ve hizmetler ise, üretilen toplam mal ve hizmetlerden üretimiçin kullanılan ara mallar düşüldükten sonra geriye kalan değerdir.

Gdp şu formülle hesaplanmaktadır; GSYİH= tüketim + yatırım + devlet harcamaları + (ihracat-ithalat)

Kişi başına Gdp, sıklıkla bir ekonomideki yaşam standardının bir göstergesi olarak kullanılır. Bu yaklaşımın sağladığı kolaylıklara karşın, Gdp hakkındaki pek çok eleştiri, onun bir yaşam standardı olarak kullanılmasına odaklanmaktadır.

Kişi başına Gdp’nın bir yaşam standardı göstergesi olarak kullanılmasının en önemli nedeni, yaygın, düzenli ve sıkça ölçülüyor olmasıdır. Dünyanın bütün ülkeleri bu ölçümlemeyi hemen hemen aynı teknikle yapar, dolayısıyla her ülkede aynı şeyin ölçüldüğüne dair bir güven oluşmuştur.

Buna karşın, Gdp’nın bir yaşam standardı ölçütü olarak kullanılmasının güçlüğü ise, direk bir ifadeyle, Gdp’nın bir yaşam standardı ölçütü olmamasıdır. Gdp bir ülkedeki belli ekonomik aktiviteleri ölçümlemeyi hedefler. Gdp’nın bir yaşam standardı ölçütü olarak kullanılmasının gerekçesini güçlendiren argüman, (diğer değişkenlerin sabit kalacağını varsayarsak) genellikle bir ülkenin Gdp’sı yükselirken, beraberinde o ülkedeki yaşam standardının da yükseliyor olmasıdır.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç