Gda nedir?

Gda kısaltması "Gıda Analizi" kelimelerinden oluşan bir kısaltmadır.

Gıda Analizi: Bir gıdanın içerisindeki bütün veya bir kaç komponentin miktar ve muhtevasını ortaya koyma işlemine verilen isimdir.

Gda nerede yapılır?

Gda, laboratuvarlarda yapılır.

Gda analizinde kullanılan cihazlar

1. Dijital Refraktometre:% Brix değeri kırılma indisi için kullanılır.

2. Ultrasonik Banyo: Dezenfektasyon ve temizleme işlemlerinde

3. Halojen Nem Tayin Cihazı: Numunenin nem tayini için kullanılır.

4. Rotary Evaporatör: Döner Buharlaştırıcı-Çözücülerin buharlaştırılması ve yoğunlaştırılması amacıyla-destilasyon

5. Orbital Çalkalayıcı:Numune çalkalama ve homojenizasyon amacıyla kullanılır.

6. Su Banyosu: Homojenizasyon,genel kimya ve biyolojik çalışmalarda

7. Soğutmalı İnkübatör: Sterilizasyon amacı ile kullanılır.

8. Deepfreeze: Muhafaza ve bozulmaya karşı kullanılır.

9. Santrifüj:Çözeltileri çöktürülmesi ve ayrıştırılması

10. Kül Fırını: Bakteriyolojik ve Kalite kontrol deneylerinde kullanılır.

11. Saf Su Cihazı: Suyun damıtılması amacı ile-distile su eldesi için kullanılır.

12. Binoküler Mikroskop: Analiz görüntüleme ve büyütme amaçlı

13. pH Metre: İletkenlik,sıcaklık ve Ph ölçümünde

14. Vakum Pompası: Vakum amacıyla kullanılır.

15. Vakumlu Etüv: Sterilizasyon Amacıyla kullanılır.

16. Otoklav: Basınçlı buhar kullanılarak Sterilizasyon amacıyla kullanılır.

17. Erime Tayin Cihazı: Erime noktası tayini amacıyla kullanılır.

18. Buzdolabı: Malzemeleri muhafaza etmek için kullanılır.

19. Sedimantasyon Cihazı: Çöktürme amacı ile kullanılır.

20. Değirmen: Öğütme amacı ile kullanılır.

21. Homojenizatör: Homojenleştirme amacı ile kullanılır.

22. Hassas Terazi: Ölçüm ve Tartım amacı ile kullanılır.

23. Elektroforez: Saflaştırma,molekül ağırlığı,enzim izoenzimlerin saptanması için

24. TDS Gaz Kromatografisi: Bir karışımda bulunan maddeleri ayırmak amacı ile

25. Viskozimetre: Sıvıların akışkanlığını ölçmek amacı ile

26. Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı: Isıtma ve karıştırma amacı ile kullanılır.

27. Spektrofotometre: Dalga boyu aralığı,Absorbans ve konsantrasyon ölçümü

28. Keldahl Protein Cihazı: Kjeldahl Metodu ile protein tayin cihazi amacı ile

29. Soxhlet Yağ Tayin Cihazı: Yağ miktar tayininde  kullanılır.

30. Süt ve Genel El tipi Refraktometre: Kullanılan numunenin %Brix değeri ölçmek amacı ile

31. Vorteks:Deney Tüplerine konan solusyonların karıştırılması amacı ile

32. HPLC: Kimyasal Analizler için(şeker,amino asit,organik asit v.s.)

33. Renk ölçüm cihazı: Renk tayini amacıyla kullanılır.

34. Bulaşık Makinası: Yıkama ve sterilizasyon amacı ile kullanılır.

Gda (guideline daily amounts) nedir?

Gda kısaltması İngilizce "Guideline Daily Amounts" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Türkçe'de "Günlük Gereksinim Düzeyi" anlamına gelmektedir.

Yiyecek ve içeceklerin içerisinde bulunan maddelerin bir insanın günlük gereksinim düzeyinin ne kadarını karşılayacağını belirten etiketlerdir.

Bu etiketler yiyecek ve içeceklerde bulunur. Bu etiketlerde kalori, protein, karbonhidrat, yağ oranı, şeker, katı yağ, lif ve sodyum gibi besin öğelerine ait bilgiler verilir.

Ürün kategorisine göre sıralandığında ise kahvaltılık çerezler, yüzde 94'lük bir oranla ürün paketlerinde besin değerinin en çok verildiği ürün kategorisidir.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç