Göl nedir?

Karayla çevrili, oldukça derin ve geniş su alanı. Arazi yapısı itibarıyle akıntısı bulunan veya bulunmayan çukur yerlerde, zamanla su birikmiş ve göller teşekkül etmiştir.

Göl çukurları, birbirine benzemeyen muhtelif olaylar neticesinde ortaya çıkmıştır. Eski vadi buzullarının aşındırdıkları yerlerde, kraterlerin ağızlarında, kalkerlerin geniş sahalar kapladıkları bölgelerde, tektonik olayların hazırlamış olduğu depresyonlarla suların toplanmasında, muhtelif setlerin vadileri kapamasında göller meydana gelmiştir.

Genel bir bakışla, Türkiye’deki göllerin belli bölgelerde toplandığı ve geniş sahalar halinde göl bulunmadığı görülmektedir. Büyük göllerin azlığı da buna eklenince, Türkiye’nin göl hususunda zengin olmadığı intibaını verir. Trakya, Kuzey Anadolu’nun büyük kısmı, Güneydoğu Anadolu, gölsüz bölgelerdir.

Buna karşılık Marmara, Akdeniz bölgesinin batısı, İç ve Doğu Anadolu’da nispeten büyük göller bulunmaktadır.Göllerin bazıları yaz aylarında kuruduklarından muvakkat göl kategorisine girerler. Bunların sahaları dar, derinlikleri ise azdır.

Türkiye’deki göllerin genişliklerinde olduğu gibi, derinliklerinde de bariz farklar vardır. En derin göller; Çıldır, Burdur, Van, Hazar, Sapanca ve İznik gölleri olup, derinlikleri 60 ila 130 m arasında değişmektedir. Derinliği az olanlar ise; Tuz, Akşehir, Apolyant ve Manyas gölleridir. Bunların derinlikleri 5 metreden azdır.

Türkiye göllerinden bazıları denizlere akıntısı olmayan kapalı havzalar durumundadır. Umumiyetle tuzludurlar. Bunlarda karbonatlar, klorürler veya sülfatlar mevcuttur. Van Gölünde sodyum karbonat, tuz Gölünde sodyum klorür, Acı Gölde soydum klorür ve sülfat oranları yüksektir.

Günümüzde su ihtiyacının büyük bölümü göllerden karşılanır.Göllerden sulama, taşıma, dinlenme, enerji üretimi, şehir ve sanayi artıklarının giderilmesi gibi birbiriyle çelişkili gayelerle kullanılır. Göllerden bilinçsizce faydalanma çevre kirliliğine sebep olmaktadır.

Sözlükte "göl" ne demek?

1. Oluşması genellikle tektonik, volkanik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve geniş, tuzlu ya da tuzsuz durgun su örtüsü.
2. Yapay su birikintisi.

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç