Göktürk alfabesi nedir?

Göktürkler'e ait olan Orhun alfabesi olarakta bilinen Türklerin ilk kullandığı alfabenin adıdır. En tanınmış Türk yazıtları hala Orhun Vadisinde, Yenisey ve Yedisu bölgesindekilerdir.

Bir alfabe yaratma işini Türk ulusuna yakıştırmak istemeyen batılı bilim adamları Orhun alfabesini Soğd, Pehlevi, İrani, Arami veya doğrudan Sami kaynaklı gibi kabul etmişlerdir.

Göktürk alfabesi'nin önemi nedir?

Türklerin kullandığı bilinen ilk yazı sistemi olması "Göktürk alfabesi" ni bizim için önemli kılar.

Orhun alfabesi olarak bilinmesinin nedeni nedir?

Göktürkler'e ait Orhun Yazıtları'nda Göktürk alfabesinin kullanılmasından ötürü bu adla anılır.

Göktür alfabesi taşıyan en eski belge nerede bulunmaktadır?

Göktürk yazısını taşıyan en eski belge Kızıl şehrinde bulunmaktadır.

Göktürk alfabesinin özellikleri

1. 4 sesli harf bulunur.

2. 26 sessiz harf bulunur.

3. 8'i birleşik olmak üzere toplam 38 harf vardır.

4. "A,e", "ı,i", "o,u", "ü,ö" sesleri birbirinden ayrılmadan  kullanılır.

5. Göktürk yazısı sağdan sola, yukarıdan aşağıya doğru bitiştirilmeden yazılır.

6. Sözcükleri ayırmak için genellikle iki nokta konur.

Göktürk alfabesi hangi uygarlıklar tarafından kullanılmıştır?

1. Sakalar,

2. Hunlar,

3. Gök Türkler,

4. Uygurlar,

5. Kırgızlar,

6. Sekeller.

Göktürk alfabesiyle yazılan ilk yazıtlar nerede bulunmuştur?

Göktürk alfabesiyle yazılan ilk yazıtlar Yenisey Irmağı boyundaki yazıtlardır

Dış bağlantılar

Alfabe nedir?

Göktürk kitabeleri nedir?

Göktürk yazıtları nedir?

Yorumlar

Hayrunisa 23.03.2017
Çok iyi kim yaptıysa ellerine sağlıkOO
Cevapla

Yorum ekle

Vazgeç